ѕро проект
ћапа зонуванн¤ м≥стаclick to change language

ѕравила використанн¤ ≥ забудови територ≥њ м. –≥вного

«м≥ст

1. ѕризначенн¤ та зм≥ст правил
2. –ежим забудови та благоустрою м≥ста
2.1. «агальн≥ вимоги до забудови та благоустрою м≥ста
2.2. ѕлан зонуван¤ територ≥њ м≥ста. ¬иди забудови та використанн¤ земельних д≥л¤нок в межах зон
2.3. ™дин≥ умови та обмеженн¤ забудови ≥ використанн¤ земельних д≥л¤нок
2. 4. ‘ункц≥ональна класиф≥кац≥¤ територ≥њ
2.5. «агальн≥ вимоги до використанн¤ територ≥й р≥зних функц≥онально-правових зон
2.6. ѕерел≥к вид≥в дозволеного використанн¤ нерухомост≥ в р≥зних функц≥онально-планувальних зонах
3. «онуванн¤ центральноњ частини м≥ста
3.1. «агальн≥ положенн¤
3.2. «они охорони пам'¤ток
3.3. ѕланувальн≥ обмеженн¤ та њх використанн¤

1. ѕризначенн¤ та зм≥ст правил
ѕравила забудови м≥ста Ц нормативно-правовий акт, ¤ким встановлюЇтьс¤ пор¤док плануванн¤ ≥ забудови та ≥ншого використанн¤ територ≥й, окремих земельних д≥л¤нок, а також перел≥к ус≥х допустимих вид≥в, умов ≥ обмежень забудови та ≥ншого використанн¤ територ≥й та окремих земельних д≥л¤нок у межах зон, визначених планом зонуванн¤.
ѕравила забудови розроблен≥ зг≥дно з  онституц≥Їю ”крањни, «аконом ”крањни Дѕро м≥сцеве самовр¤дуванн¤ в ”крањн≥Ф,† «аконом ”крањни Дѕро основи м≥стобудуванн¤Ф, «аконом ”крањни Дѕро плануванн¤ ≥ забудову територ≥йФ, «емельним кодексом ”крањни, ≥ншими «аконами ”крањни та нормативно-правовими актами, ¤кими регулюютьс¤ питанн¤ забудови ≥ використанн¤ територ≥њ населених пункт≥в в≥дпов≥дно до вимог безпеки та охорони здоровТ¤ населенн¤, охорони навколишнього середовища, памТ¤ток ≥стор≥њ та культури, а також м≥стобуд≥вельними документами, що визначають напр¤ми територ≥ального розвитку –≥вного, охорони та використанн¤ його культурноњ спадщини.
ѕравила призначен≥ дл¤:

 • «абезпеченн¤ реал≥зац≥њ план≥в та програм ( в т. ч. «аф≥ксованих в затверджен≥й документац≥њ) розвитку м≥ськоњ територ≥њ, систем ≥нженерного, транспортного забезпеченн¤ та соц≥ального обслуговуванн¤, збереженн¤ природного, ≥сторичного та культурного середовища.
 • ¬становленн¤ гарант≥й та визначеност≥ щодо використанн¤ ≥ забудови земельних д≥л¤нок дл¤ власник≥в та ос≥б що бажають придбати нерухом≥сть, в т. ч. земельну д≥л¤нку, у власн≥сть або оренду.
 • ѕ≥двищенн¤ ефективност≥ використанн¤ земельних д≥л¤нок, в т. ч. шл¤хом створенн¤ умов дл¤ залученн¤ ≥нвестиц≥й у буд≥вництво та впор¤дкуванн¤ м≥ськоњ територ≥њ.
 • «абезпеченн¤ в≥льного доступу громад¤н до ≥нформац≥њ та њх участь у вир≥шен≥ питань щодо землекористуванн¤ та забудови.
 • «д≥йсненн¤ ефективного контролю за буд≥вельною (м≥стобуд≥вельною) д≥¤льн≥стю ф≥зичних та юридичних ос≥б.

ѕравила визначають:
1. «агальн≥ вимоги до забудови та благоустрою територ≥њ м≥ста.
2. ѕринципи встановленн¤ Їдиних умов та обмежень використанн¤ земельних д≥л¤нок.
ѕравила призначено дл¤ врегулюванн¤ д≥њ ф≥зичних та юридичних ос≥б, ¤к≥:

 • ¤к володар≥ земельних д≥л¤нок, ≥нших об'Їкт≥в нерухомост≥ на довгостроков≥й основ≥ (право власност≥, довгостроковоњ оренди, безстрокового користуванн¤) мають нам≥р зд≥йснити зм≥ни нерухомост≥, що њм належить;
 • готують м≥стобуд≥вну або ≥ншу проектну документац≥ю та зд≥йснюють в≥дпов≥дно до нењ буд≥вництво, реконструкц≥ю або ≥нш≥ зм≥ни нерухомост≥;
 • готують та зд≥йснюють розпод≥л територ≥њ забудови, що склалас¤, на земельн≥ д≥л¤нки, в т.ч. з метою створенн¤ об'Їднань сп≥ввласник≥в багатоквартирних будинк≥в;
 • приймають участь у тендерах та аукц≥онах, що провод¤тьс¤ адм≥н≥страц≥Їю м≥ста стосовно наданн¤ прав довгостроковоњ оренди та власност≥ на земельн≥ д≥л¤нки з метою реконструкц≥њ та нового буд≥вництва;
 • за власною ≥н≥ц≥ативою звертаютьс¤ до адм≥н≥страц≥њ м≥ста стосовно наданн¤ земельноњ д≥л¤нки (д≥л¤нок) п≥д нове буд≥вництво, реконструкц≥ю або у власн≥сть чи оренду;
 • готують та зд≥йснюють зведенн¤ некап≥тальних буд≥вель (к≥оски, намети) на земельних д≥л¤нках, що знаход¤тьс¤ у власност≥ орган≥в м≥сцевого самовр¤дуванн¤, та надаютьс¤ вказаним особам на умовах короткостроковоњ оренди;
 • мають нам≥р зд≥йснити зм≥ну одного виду права власност≥ на ≥нший;
 • мають нам≥р зд≥йснити зм≥ну одного виду використанн¤ земельноњ д≥л¤нки на ≥нший;
 • зд≥йснюють ≥нш≥ д≥њ, що пов'¤зан≥ з п≥дготовкою та реал≥зац≥Їю план≥в щодо забудови та землекористуванн¤.

¬веденн¤ ѕравил забезпечуЇ:

 • прозор≥сть та в≥дкрит≥сть ≥нформац≥њ щодо умов використанн¤ земельних д≥л¤нок на територ≥њ м≥ста;
 • спрощенн¤ процедури передач≥ права на земельн≥ д≥л¤нки ф≥зичним та юридичним особам;
 • створенн¤ умов щодо контролю в≥дпов≥дност≥ завершених об'Їкт≥в м≥стобудуванн¤, умов експлуатац≥њ цих об'Їкт≥в та нам≥р≥в забудовника затверджен≥й м≥стобуд≥вн≥й та проектн≥й документац≥њ;
 • створенн¤ ≥нформац≥йноњ бази . на ¤ку мають спиратис¤ судов≥ органи п≥д час вир≥шенн¤ суперечок, пов'¤заних ≥з забудовою, використанн¤м територ≥њ м≥ста та окремих земельних д≥л¤нок.

¬веденн¤ ѕравил забезпечуЇ:
Х прозор≥сть та в≥дкрит≥сть ≥нформац≥њ щодо умов використанн¤ земельних д≥л¤нок на територ≥њ м≥ста;
Х спрощенн¤ процедури передач≥ права на земельн≥ д≥л¤нки ф≥зичним та юридичним особам;
Х створенн¤ умов щодо контролю в≥дпов≥дност≥ завершених об'Їкт≥в м≥стобудуванн¤, умов експлуатац≥њ цих об'Їкт≥в та нам≥р≥в забудовника затверджен≥й м≥стобуд≥вн≥й та проектн≥й документац≥њ;
Х створенн¤ ≥нформац≥йноњ бази . на ¤ку мають спиратис¤ судов≥ органи п≥д час вир≥шенн¤ суперечок, пов'¤заних ≥з забудовою, використанн¤м територ≥њ м≥ста та окремих земельних д≥л¤нок.

ѕравила поширюють свою чинн≥сть на вс≥х суб'Їкт≥в м≥стобуд≥вельноњ д≥¤льност≥ та Ї обов'¤зковими дл¤ вс≥х суб'Їкт≥в ус≥х форм власност≥ на земельн≥ д≥л¤нки, буд≥вл≥ та споруди м≥ста, а також дл¤ проектних, вишукувальних, буд≥вельних орган≥зац≥й, ус≥х вид≥в ≥нженерних служб, що провод¤ть роботи у м≥ст≥, незалежно в≥д њх дислокац≥њ, належност≥ та форм власност≥, дл¤ вс≥х управл≥нь та в≥дд≥л≥в м≥ськвиконкому п≥д час зд≥йсненн¤ плануванн¤, проектуванн¤, вишукувань, буд≥вництва, реконструкц≥њ, ремонту та обслуговуванн¤ будь-¤ких територ≥й м≥ста, експертноњ оц≥нки м≥ських земель.

2. –ежим забудови та благоустрою м≥ста
2. 1. «агальн≥ вимоги до забудови та благоустрою м≥ста
1. –озм≥щенн¤ житлового, соц≥ально-побутового, виробничого, ≥нженерно-транспортного буд≥вництва проводитьс¤ на п≥дстав≥ затвердженоњ м≥стобуд≥вноњ документац≥њ: генерального плану, детальних план≥в територ≥њ, проект≥в забудови територ≥њ, проект≥в розпод≥лу територ≥њ, ≥ншоњ м≥стобуд≥вноњ документац≥њ, що затверджено.
2. «абудова та благоустр≥й зд≥йснюютьс¤ за рахунок комплексноњ забудови територ≥њ, розм≥щенн¤ та буд≥вництва окремих об'Їкт≥в та споруд в кварталах ≥снуючоњ забудови.
3. ” випадку в≥дсутност≥ м≥стобуд≥вноњ документац≥њ, або за причини вичерпанн¤ терм≥ну њњ д≥њ, прийн¤тт¤ р≥шенн¤ про коригуванн¤ детального плану, або проекту реконструкц≥њ, розм≥щенн¤ та буд≥вництво окремих об'Їкт≥в м≥стобудуванн¤ зд≥йснюЇтьс¤ т≥льки на основ≥ м≥стобуд≥вного обгрунтуванн¤ розташуванн¤ об'Їкту м≥стобудуванн¤ за спец≥альним погодженн¤м.††

2.2. ѕлан зонуван¤ територ≥њ м≥ста. ¬иди забудови та використанн¤ земельних д≥л¤нок в межах зон
1. –≥шенн¤ щодо забудови, землекористуванн¤, благоустрою територ≥њ м≥ста та окремих земельних д≥л¤нок приймаютьс¤ на основ≥ перел≥ку дозволених переважних ≥ допустимих вид≥в забудови та ≥ншого використанн¤ земельних д≥л¤нок, Їдиних умов та обмежень, що д≥ють у межах зон, визначених планом зонуванн¤ ≥ поширюютьс¤ у р≥вн≥й м≥р≥ на вс≥ розм≥щен≥ в одн≥й зон≥ земельн≥ д≥л¤нки, об'Їкти нерухомост≥ незалежно в≥д форм власност≥.
¬ин¤тком Ї транспортн≥ та ≥нженерно-техн≥чн≥ комун≥кац≥њ: зал≥зниц¤, автомоб≥льн≥ шл¤хи, вулиц≥, п≥д'њзди. ¬икористанн¤ територ≥њ ≥снуючих та перспективних транспортних та ≥нженерних комун≥кац≥й, техн≥чних зон ≥нженерних споруд тощо визначаютьс¤ њх ц≥льовим призначенн¤м. ѕерел≥к об'Їкт≥в, що дозвол¤Їтьс¤ розм≥щувати у межах в≥двод≥в вказаних територ≥й, затверджуЇтьс¤ в≥дпов≥дними актами.
2. 3они, в≥дносно ¤ких встановлюютьс¤ переважн≥ та допустим≥ види забудови та використанн¤, Їдин≥ умови та обмеженн¤ граф≥чно в≥дображен≥ на план≥ зонуванн¤ територ≥њ м≥ста (ћ 1:10000), схем≥ планувальних обмежень (ћ 1:5000), план≥ зонуванн¤ центральноњ частини м≥ста (ћ 1:2000), схем≥ планувальних обмежень центральноњ частини м≥ста (ћ 1:2000).
3. ћеж≥ зон встановлено по червоним л≥н≥¤м, межам земельних д≥л¤нок, адм≥н≥стративним межам м≥ста, межам природних об'Їкт≥в тощо.
4. ƒо переважних вид≥в забудови та використанн¤ земельних д≥л¤нок у межах окремих зон в≥днос¤тьс¤:
- види забудови та використанн¤, що за умов дотриманн¤ буд≥вельних норм та стандарт≥в, ≥нших обовТ¤зкових вимог не заборон¤ютьс¤ (переважн≥ види використанн¤);
- види забудови та використанн¤, що Ї супутн≥ми видам переважного використанн¤ та Ї до останн≥х допом≥жними. «а умов в≥дсутност≥ на земельн≥й д≥л¤нц≥ переважного використанн¤, супутн≥й† вид використанн¤ не вважаЇтьс¤ недозволеним, ¤кщо ≥нше спец≥ально не обумовлюЇтьс¤ ѕравилами.
5. ƒо умовно дозволених (допустимих) вид≥в забудови та використанн¤ земельних д≥л¤нок у межах окремих зон в≥днос¤тьс¤ види забудови та використанн¤ нерухомост≥, дл¤ ¤ких необх≥дн≥ спец≥альн≥ дозволи (спец≥альн≥ зональн≥ погодженн¤) або спец≥альн≥ узгодженн¤.
6. ¬ласники нерухомост≥, що волод≥ють неюдовгостроково мають право вибирати види використанн¤ нерухомост≥, ¤к≥ дозволено у в≥дпов≥дн≥й територ≥альн≥й зон≥, а також зм≥нювати один вид переважного використанн¤ на ≥нший вид переважного використанн¤ в≥дпов≥дно допроцедури, передбаченоњ ѕравилами.
7. ≤нженерно-техн≥чн≥ обТЇкти, споруди, комун≥кац≥њ, що забезпечують† реал≥зац≥ю переважних та допустимих вид≥в використанн¤ дл¤ окремих земельних д≥л¤нок (електрозабезпеченн¤, водозабезпеченн¤, водов≥дведенн¤, газозабезпеченн¤, телефонн≥ мереж≥ тощо) Ї також дозволеними, заумов њх в≥дпов≥дност≥ буд≥вельним нормам та правилам, стандартам, що перев≥р¤ютьс¤ п≥д час узгодженн¤ буд≥вельноњ документац≥њ. ≤нженерно-техн≥чн≥ об'Їкти, споруди, що розташован≥ на спец≥ально призначених земельних д≥л¤нках та забезпечують використанн¤ та функц≥онуванн¤ об'Їкт≥в нерухомост≥ вмасштабах одн≥Їњ чи дек≥лькох зон, Ї об'Їктами, дл¤ розм≥щенн¤ ¤ких необх≥дне спец≥альне узгодженн¤.
8. ¬иди використанн¤ нерухомост≥, що в≥дсутн≥ у перел≥ку дозволеного використанн¤ ѕравил, Ї недозволеними дл¤ в≥дпов≥дноњ функц≥онально-правовоњ зони та не можуть бути дозволен≥ в тому числ≥ за спец≥альними узгодженн¤ми. ƒо перел≥ку можуть бути внесен≥ доповненн¤ та зм≥ни за пор¤дком, шо визначено ѕравилами.

2.3. ™дин≥ умови та обмеженн¤ забудови ≥ використанн¤ земельних д≥л¤нок
1. ќбмеженн¤ забудови та умови використанн¤ нерухомост≥ (земельн≥ д≥л¤нки, будинки та споруди) вмежах окремих зон визначаютьс¤ на основ≥ —хеми планувальних обмежень, державних буд≥вельних, сан≥тарно-г≥г≥Їн≥чних, еколог≥чних норм та стандарт≥в тощо.
2. —хемою планувальних обмежень встановлюютьс¤ меж≥ розповсюдженн¤ обмежень та на основ≥ державних норм, ≥ншоњ нормативноњ документац≥њ встановлюЇтьс¤ режим використанн¤ земельноњ д≥л¤нки.
3. ™дин≥ умови та обмеженн¤ забудови та використанн¤ земельних д≥л¤нок повинн≥ враховуватись п≥д час розробленн¤ документац≥њ ≥з землевпор¤дкуванн¤, арх≥тектурно-планувального завданн¤ та паспорту земельноњ д≥л¤нки.
4. Ќа територ≥¤х, що знаход¤тьс¤ у сан≥тарно-захисних зонах в≥д промислових п≥дприЇмств, кладовищ, склад≥в, баз та об'Їкт≥в з перевищенн¤м припустимого р≥вн¤ електромагн≥тного фону тощо, режим використанн¤ та меж≥ поширенн¤ обмежень визначаютьс¤ сан≥тарно-еп≥дем≥олог≥чною службою м≥ста, управл≥нн¤м екобезпеки та природних ресурс≥в на основ≥ —Ќ 173096, ƒЅЌ 360-92, м≥стобуд≥вноњ документац≥њ, погоджень ћ≥н≥стерства оборони ”крањни та в≥йськових частин м≥ста.
5. Ќа територ≥¤х, що знаход¤тьс¤ в межах водоохоронних зон та прибережних захисних смуг, режим використанн¤ обТЇкт≥в нерухомост≥ та меж≥ поширенн¤ обмежень визначають управл≥нн¤ екобезпеки та природних ресурс≥в, управл≥нн¤ водного господарства на основ≥ статей ¬одного кодексу ”крањни та постанови  аб≥нету м≥н≥стр≥в ”крањни.
6. Ќа територ≥¤х, де поширен≥ неспри¤тлив≥ ≥нженерно-геолог≥чн≥ умови, режим використанн¤ та меж≥ поширенн¤ обмежень визначають м≥ськ≥ управл≥нн¤ з ≥нженерного захисту територ≥њ на основ≥ д≥ючих нормативних документ≥в.
7. Ќа територ≥¤х, де розташован≥ ≥нженерн≥ споруди та мереж≥, режим використанн¤ та меж≥ поширенн¤ обмежень визначають м≥ськ≥ господарчо-комунальн≥ управл≥нн¤ на основ≥ д≥ючих нормативних документ≥в.
8. Ќа територ≥¤х, що знаход¤тьс¤†† ↆ межах†† охоронних зон пам'¤ток, зон регулюванн¤ забудови ≤ та II категор≥й, зони охоронюваного ландшафту, зони охорони археолог≥чного культурного шару, режим використанн¤ та меж≥ поширенн¤ обмежень визначають м≥ський в≥дд≥л охорони ≥сторичного середовища, археолог≥чн≥ експедиц≥њ. √оловне управл≥нн¤ арх≥тектури та м≥стобудуванн¤ –≥вненськоњ м≥ськоњ ради на основ≥ «акон≥в ”крањни, д≥ючих законодавчих та нормативних акт≥в.
9. Ќа територ≥¤х, що в≥дпов≥дно до м≥стобуд≥вноњ документац≥њ зм≥нюють свою функц≥ю, знаход¤тьс¤ в межах зони реконструкц≥њ або нового буд≥вництва, режим використанн¤ та забудови, осносн≥ параметри забудови визначаютьс¤ √оловним управл≥нн¤м арх≥тектури та м≥стобудуванн¤ –≥вненськоњ м≥ськоњ ради на основ≥ д≥ючих законодавчих та нормативних акт≥в, буд≥вельних норм та правил.

2.4. ‘ункц≥ональна класиф≥кац≥¤ територ≥њ
1. Ќа онов≥ анал≥зу ≥снуючоњ забудови м≥ста та перспективи функц≥онально-планувального розвитку, що передбачено генеральним планом, в межах територ≥њ м≥ста вид≥лено функц≥ональн≥ типи територ≥й, що под≥л¤ютьс¤ на територ≥ально-планувальн≥ елементи (зони).
2. ѕравилами встановлен≥ так≥ територ≥њ з в≥дпов≥дними зонами:
1) “еритор≥њ громадсько-д≥ловоњ та комерц≥йноњ д≥¤льност≥:

 • ƒ-1 Ц центральна громадсько-д≥лова зона.
 • ƒ-2 Ц громадсько-д≥лова зона ранонного значенн¤.
 • ƒ-3 Ц громадсько-д≥лова зона м≥сцевого значенн¤.

2) ∆итлов≥ територ≥њ:

 • ∆-1 Ц зона садибних та блокованих житлових будинк≥в.
 • ∆-2 Ц зона багатоквартирних житлових будинк≥в до трьох поверх≥в.
 • ∆-3 Ц зона чотирьох-пТ¤ти поверхових багатоквартирних житлових будинк≥в.
 • ∆-4 Ц зона чотирьох-девТ¤ти поверхових багатоквартирних житлових будинк≥в.
 • ∆-5 Ц зона м≥шаноњ багатоквартирноњ забудови поверхов≥стю до девТ¤ти поверх≥в (≥сторична частина м≥ста).

3) “еритор≥њ невиробничоњ д≥¤льност≥:

 • Ќ-1 Ц зона розм≥щенн¤ обТЇкт≥в наукового обслуговуванн¤ та п≥дготовки кадр≥в.
 • Ћ-1 Ц зона розм≥щенн¤ л≥кувальих та л≥кувльно-оздорових заклад≥в.

4) ¬иробнич≥ територ≥њ:

 • ѕ-1 Ц комунально-складська зона, зона п≥дприЇмств пТ¤того класу шк≥дливост≥ (сан≥тарно-захисна зона Ц 50 м.).
 • ѕ-2 Ц зона п≥дприЇмств четвертого класу шк≥дливост≥ (сан≥тарно-захисна зона Ц 100 м.).
 • ѕ-3 Ц зона п≥дприЇмств третього класу шк≥дливост≥ (сан≥тарно-захисна зона Ц 300 м.).
 • ѕ-4 Ц зона п≥дприЇмств другого та першого класу шк≥дливост≥ (сан≥тарно-захисна зона Ц 500-1000 м.).

5) “еритор≥њ транспортноњ ≥нфраструктури:

 • ћ Ц зона маг≥стралей.
 • « Ц зона зал≥зниц≥.

6) “еритор≥њ спец≥ального призначенн¤:

 • —ѕ—√ Ц зона розм≥щенн¤ п≥дприЇмств с≥льського господарства.
 • —ѕ  Ц зона спец≥ального призначенн¤.
 • —ѕ √ Ц зона розм≥щенн¤ обТЇкт≥в комунального господарства.
 • —ѕ–“ Ц зона в≥йськових обТЇкт≥в та ≥нш≥ режимн≥ територ≥њ.
 • —«« Ц сан≥тарно-захисн≥ зони.

7) –екреац≥йн≥ територ≥њ:

 • –-1 Ц зона в≥дпочинку.
 • –-2 Ц зона природних ландшафт≥в.
 • “– Ц зона туристично-рекреац≥йного комплексу.

2.5. «агальн≥ вимоги до використанн¤ територ≥й р≥зних функц≥онально-правових зон
1. ѕроектуванн¤, плануванн¤ та забудова зон мають зд≥йснюватись в≥дпов≥дно до ƒЅЌ-360-92**. «емельн≥ д≥л¤нки, будинки, споруди повинн≥ використовуватись в≥дпов≥дно до вид≥в та стандарт≥в, встановлених планом зонуванн¤.
2. ¬с≥ види кап≥тального буд≥вництва (буд≥вництво нових адм≥н≥стративних та громадських будинк≥в, обТЇкт≥в торг≥вл≥, культурно-побутового обслуговуванн¤, охорони здоровТ¤, комунального господарства, виробничих обТЇкт≥в, обТЇкт≥в транспорту, њх розширенн¤ за рахунок добудови або перебудови, буд≥вництво ≥нженерних споруд, розм≥щенн¤ зелених насаджень, парк≥в, сквер≥в та сад≥в, сто¤нок дл¤ збер≥ганн¤ транспортних засоб≥в тощо) дозвол¤ютьс¤ на територ≥¤х, що в≥дведен≥ п≥д цей вид використанн¤.
3. ¬ межах функц≥онально-планувальних зон встановлено так≥ види використанн¤ земельних д≥л¤нок:
- переважн≥ види використанн¤;
- дозволен≥ (неосновн≥ та супутн≥) види використанн¤;
- умовно дозволен≥ види використанн¤ (потребують спец≥ального дозволу або узгодженн¤).
4. ¬иди використанн¤ нерухомост≥, що Ї мун≥ципальними службами охорони здоров'¤, громадського пор¤дку та безпеки (пункти нев≥дкладноњ медичноњ допомоги, об'Їкти пожежноњ безпеки, в≥дд≥ленн¤ охорони громадського пор¤дку та безпеки) дозволен≥ (неосновн≥ та супутн≥ види використанн¤) в ус≥х зонах.

2.6. ѕерел≥к вид≥в дозволеного використанн¤ нерухомост≥ в р≥зних функц≥онально-планувальних зонах
∆ -1 «она садибних та блокованих житлових будинк≥в
ѕереважн≥ види використанн¤:
1. окрем≥ житлов≥ будинки садибного типу,
2. блокован≥ житлов≥ будинки,
3. магазини торг≥вельною площею до 40 м. кв.
ƒозволен≥ (неосновн≥ та супутн≥) види використанн¤:

 • надомн≥ види д≥¤льност≥ в≥дпов≥дно до сан≥тарних та протипожежних норм,
 • сади, городи,
 • утриманн¤ др≥бноњ домашньоњ худоби,
 • бан≥, сауни за умов канал≥зуванн¤ сток≥в,
 • теплиц≥, оранжерењ, парники та ≥нш≥ споруди, що пов'¤зан≥ з вирощуванн¤м кв≥т≥в, фрукт≥в та овоч≥в,
 • вбудован≥ або окремо розм≥щен≥ гараж≥ та в≥дкрит≥ сто¤нки.

”мовно дозволен≥ види використанн¤ ( потребують спец≥ального дозволу або узгодженн¤):

 • дит¤ч≥ дошк≥льн≥ установи,
 • загальноосв≥тн≥ школи,
 • культов≥ споруди,

4. п≥дприЇмства громадського харчуванн¤,
5. каб≥нети л≥кар≥в, що займаютьс¤ практикою,
6. центри народноњ та традиц≥йноњ медицини, аптеки,
7. прим≥щенн¤ дл¤ зан¤ть спортом,
8. поштов≥ в≥дд≥ленн¤, телефон, телеграф.

∆-2 «она багатоквартирних житлових будинк≥в до 3-х поверх≥в
ѕереважн≥ види використанн¤:
1. окрем≥ житлов≥ будинки садибного типу,
2. блокован≥ житлов≥ будинки,
3. багатоквартирн≥ житлов≥ будинки до 3-поверх≥в.
4. б≥бл≥отеки,
5. магазини торговою площею до 60,0 м. кв.,
6. дит¤ч≥ дошк≥льн≥ установи,
7. загальноосв≥тн≥ школи,
8. п≥дприЇмства громадського харчуванн¤,
9. центри народноњ та традиц≥йноњ медицини, аптеки,
10. перукарн≥.
ƒозволен≥ (неосновн≥ та супутн≥) види використанн¤:
1. надомн≥ види д≥¤льност≥ в≥дпов≥дно до сан≥тарних та протипожежних норм,
2. сади, городи,
3. бан≥, сауни за умов канал≥зуванн¤ сток≥в,
4. теплиц≥, оранжерењ, парники та ≥нш≥ споруди, що повТ¤зан≥ з вирощуванн¤м кв≥т≥в, фрукт≥в та овоч≥в,
5. дл¤ житлових будинк≥в садибного типу Ц вбудован≥ або окремо розм≥щен≥ гараж≥ та в≥дкрит≥ сто¤нки,
6. дл¤ блокованих житлових Ц вбудован≥, п≥дземн≥, нап≥вп≥дземн≥ гараж≥ та в≥дкрит≥ сто¤нки,
7. д뤆 багатоквартирних† житлових† будинк≥в Ц вбудован≥, п≥дземн≥, нап≥вп≥дземн≥ гараж≥ та в≥дкрит≥ сто¤нки,
8. в≥дкрит≥ сто¤нки дл¤ тимчасового збер≥ганн¤ автотранспорту з розрахунку в≥дпов≥дно ƒЅЌ 360-92**.
”мовно дозволен≥ види використанн¤ ( потребують спец≥ального дозволу або узгодженн¤):
1. культов≥ споруди,
2. поштов≥ в≥дд≥ленн¤, телефон, телеграф,
3. прим≥щенн¤ дл¤ зан¤ть спортом,
4. клубн≥ прим≥щенн¤ багатоц≥льового та спец≥ал≥зованого призначенн¤,
5. приймальн≥ пункти пральн≥ та х≥мчистки,
6. тимчасов≥ споруди дл¤ роздр≥бноњ торг≥вл≥.

∆ - 3 «она 4-5 поверхових багатоквартирних житлових будинк≥в
ѕереважн≥ види використанн¤:
1. багатоквартирн≥ 4-5 поверхов≥ житлов≥ будинки,
2. гуртожитки,
3. б≥бл≥отеки,
4. клубн≥ прим≥щенн¤ багатоц≥льового та спец≥ал≥зованого призначенн¤,
5. прим≥щенн¤ дл¤ зан¤ть спортом,
6. сквери, бульвари,
7. дит¤ч≥ дошк≥льн≥ заклади,
8. загальноосв≥тн≥ школи,
9. пол≥кл≥н≥ки, центри народноњ медицини, аптеки,
10. каб≥нети л≥кар≥в, що займаютьс¤ практикою,
11 .виставочн≥ зали,
12. поштов≥ в≥дд≥ленн¤, телефон, телеграф,
13. магазини торговою площею до 100,0 м. кв.,
14. п≥дприЇмства громадського харчуванн¤,
15. перукарн≥,
16. приймальн≥ пункти пральн≥ та х≥мчистки,
17. банк≥вськ≥ в≥дд≥ленн¤.
ƒозволен≥ (неосновн≥ та супутн≥) види використанн¤:
1. вбудован≥, п≥дземн≥, нап≥вп≥дземн≥ гараж≥ та в≥дкрит≥ сто¤нки,
2. в≥дкрит≥ сто¤нки дл¤ тимчасового збер≥ганн¤ автотранспорту з розрахунку в≥дпов≥дно ƒЅЌ 360-92**.
”мовно дозволен≥ види використанн¤ (потребують спец≥ального дозволу або узгодженн¤):
1. спортивн≥ зали,
2. басейни,
3. л≥карн≥, госп≥тал≥, станц≥њ "Ўвидкоњ допомоги",
4. учбов≥ заклади ≤V -≤≤≤, ≤-≤≤ р≥вн≥в акредитац≥њ,
5. адм≥н≥стративн≥ споруди, оф≥си,
6. готел≥,
7. культов≥ споруди,
8. тимчасов≥ споруди дл¤ роздр≥бноњ торг≥вл≥,

∆-4 «она 4-9 поверхових багатоквартирних житлових будинк≥в.
ѕереважн≥ види використанн¤;
1. багатоквартирн≥ 4-9 поверхов≥ житлов≥ будинки,
2. гуртожитки,
3. б≥бл≥отеки,
4. клубн≥ прим≥щенн¤ багатоц≥льового та спец≥ал≥зованого призначенн¤,
5. прим≥щенн¤ дл¤ зан¤ть спортом,
6. дит¤ч≥ дошк≥льн≥ установи,
7. загальноосв≥тн≥ школи,
8. пол≥кл≥н≥ки, центри народноњ медицини, аптеки,
9. каб≥нети л≥кар≥в, що займаютьс¤ практикою,
10. виставочн≥ зали, музењ,
11 .поштов≥ в≥дд≥ленн¤, телефон, телеграф,
12. магазини торговою площею до 200,0 м. кв.,
13. п≥дприЇмства громадського харчуванн¤,
14. перукарн≥,
15. приймальн≥ пункти пральн≥ та х≥мчистки,
16. банк≥вськ≥ в≥дд≥ленн¤.

††††††††††† †ƒозволен≥ (неосновн≥ та супутн≥) види використанн¤:
1. вбудован≥, п≥дземн≥, нап≥вп≥дземн≥ гараж≥ та в≥дкрит≥ сто¤нки,
2. в≥дкрит≥ сто¤нки дл¤ тимчасового збер≥ганн¤ автотранспорту з розрахунку в≥дпов≥дно ƒЅЌ 360-92**.

”мовно дозволен≥ види використанн¤ (потребують спец≥ального дозволу або узгодженн¤):
1. спортивн≥ зали, басейни,
2. л≥карн≥, госп≥тал≥, станц≥њ ДЎвидкоњ допомогиФ,
3. учбов≥ заклади ≤V -≤≤≤, ≤-≤≤ р≥вн≥в акредитац≥њ,
4. адм≥н≥стративн≥ споруди, оф≥си,
5. культов≥ споруди,
6. готел≥,
7. тимчасов≥ споруди дл¤ роздр≥бноњ торг≥вл≥.

∆-5 «она м≥шаноњ багатоквартирноњ забудови поверхов≥стю до 9 поверх≥в (≥сторична частина м≥ста)
ѕереважн≥ види використанн¤;
1. одноквартирн≥ та багатоквартирн≥ 1-9 поверхов≥ житлов≥ будинки,
2. гуртожитки,
3. б≥бл≥отеки,
4. клубн≥ прим≥щенн¤ багатоц≥льового та спец≥ал≥зованого призначенн¤,
5. прим≥щенн¤ дл¤ зан¤ть спортом,
6. дит¤ч≥ дошк≥льн≥ установи,
7. загальноосв≥тн≥ школи,
8. пол≥кл≥н≥ки, центри народноњ медицини, аптеки,
9. каб≥нети л≥кар≥в, що займаютьс¤ практикою,
10. виставочн≥ зали, музењ,
11 .поштов≥ в≥дд≥ленн¤, телефон, телеграф,
12. магазини торговою площею до 200,0 м. кв.,
13. п≥дприЇмства громадського харчуванн¤,
14. перукарн≥,
15. приймальн≥ пункти пральн≥ та х≥мчистки,
16. банк≥вськ≥ в≥дд≥ленн¤.
ƒозволен≥ (неосновн≥ та супутн≥) види використанн¤:
1. вбудован≥, п≥дземн≥, нап≥вп≥дземн≥ гараж≥ та в≥дкрит≥ сто¤нки,
2. в≥дкрит≥ сто¤нки дл¤ тимчасового збер≥ганн¤ автотранспорту з розрахунку в≥дпов≥дно ƒЅЌ 360-92**.
”мовно дозволен≥ види використанн¤ ( потребують спец≥ального дозволу або узгодженн¤):
1. житлов≥ будинки висотою вище 9 поверх≥в,
2. спортивн≥ зали, басейни,
3. л≥карн≥, госп≥тал≥, станц≥њ "Ўвидкоњ допомоги",
4. учбов≥ заклади ≤V Ц≤≤≤, ≤-≤≤ р≥вн≥в акредитац≥њ,
5. адм≥н≥стративн≥ споруди, оф≥си,
6. культов≥ споруди.
7. готел≥.
8. тимчасов≥ споруди дл¤ роздр≥бноњ торг≥вл≥,

 

√ромадсько-д≥лов≥ зони
ƒ -1 ÷ентральна громадсько-д≥лова зона
«она включаЇ загальном≥ський центр з багатофункц≥ональним використанн¤м територ≥њ.
ѕереважн≥ види використанн¤:
1. установи осв≥ти та вихованн¤,
2. установи охорони здоров'¤ та соц≥ального забезпеченн¤,
3. спортивн≥ та ф≥зкультурно-оздоровч≥ заклади,
4. парки, сквери, бульвари,
5. заклади культури та мистецтва,
6. культов≥ споруди,
7. п≥дприЇмства громадського харчуванн¤,
8. п≥дприЇмства побутового обслуговуванн¤,
9. магазини,
10. адм≥н≥стративн≥ споруди, оф≥си, орган≥зац≥њ управл≥нн¤,
11. проектн≥ орган≥зац≥њ та науков≥ заклади,
12. ф≥нансов≥ установи,
13. пошта, телефон, телеграф,
14. готел≥,
15. житлова забудова.
ƒозволен≥ (неосновн≥ та супутн≥) види використанн¤:
1. споруди дл¤ тимчасового збер≥ганн¤ транспортних засоб≥в.
”мовно дозволен≥ види використанн¤ ( потребують спец≥ального дозволу або узгодженн¤):
1. велик≥ п≥дприЇмства обслуговуванн¤ населенн¤, що потребують великих автосто¤нок,
2. гараж≥ та сто¤нки дл¤ пост≥йного збер≥ганн¤ транспортних засоб≥в,
3. п≥дприЇмства з обслуговуванн¤ транспортних засоб≥в,
4. казино,
5. громадськ≥ вбиральн≥.

ƒ-2 √ромадсько-д≥лова зона районного значенн¤
ѕереважн≥ види використанн¤:
1. готел≥.
2. учбов≥ заклади ≤-≤≤≤ р≥вн≥в акредитац≥њ,
3. школи мистецтв,
4. клуби, к≥нотеатри, в≥деосалони,
5. виставочн≥ зали, музењ, ≥нформац≥йн≥ центри,
6. танцювальн≥ зали, дискотеки,
7. культов≥ споруди,
8. спортзали, басейни, ф≥зкультурно-оздоровч≥ комплекси,
9. спортивн≥ майданчики, тен≥сн≥ корти,
10. пол≥кл≥н≥ки, центри народноњ медицини, аптеки, реаб≥л≥тац≥йн≥ центри,
11. каб≥нети л≥кар≥в, що займаютьс¤ практикою,
12. магазини, торг≥вельн≥ центри,
13. п≥дприЇмства громадського харчуванн¤: кафе, бари, ресторан≥, закусочн≥,
14. перукарн≥,
15. ювел≥рн≥ майстерн≥, майстерн≥, з ремонту побутовоњ техн≥ки,
16. пошта, телефон, телеграф,
17. ѕриймальн≥ пункти пральн≥ та х≥мчистки,
18. адм≥н≥стративн≥ споруди, орган≥зац≥њ, управл≥нн¤, оф≥си, компан≥њ, агентства,
19. суди, юридичн≥ ф≥рми,
20. проектн≥ орган≥зац≥њ та науков≥ заклади,
21. ф≥нансов≥ установи,
22. видавництва, редакц≥њ.
ƒозволен≥ (неосновн≥ та супутн≥) види використанн¤:
1. споруди дл¤ тимчасового збер≥ганн¤ транспортних засоб≥в.
”мовно дозволен≥ види використанн¤ ( потребують спец≥ального дозволу або узгодженн¤):
1. велик≥ п≥дприЇмства обслуговуванн¤ населенн¤, що потребують великих автосто¤нок,
2. п≥дприЇмства з обслуговуванн¤ ≥ндив≥дуальних транспортних засоб≥в,
3. тимчасов≥ споруди дл¤ роздр≥бноњ торг≥вл≥,
4. казино,
5. громадськ≥ вбиральн≥.

 

ƒ-3 √ромадсько-д≥лова зона м≥сцевого значенн¤
ѕереважн≥ види використанн¤:
1. будинки, що ≥снували на момент прийн¤тт¤ правил,
2. готел≥, ¤кщо вони не порушують вимоги до забудови земельних д≥л¤нок зон ∆-1, ∆-2,
3. клуби, к≥нотеатри, в≥деосалони,
4. б≥бл≥отеки,
5. культов≥ споруди,
6. спортзали, басейни, ф≥зкультурно-оздоровч≥ комплекси, ¤кщо вони не порушують вимоги до забудови земельних д≥л¤нок зон ∆-1, ∆-2,
7. спортивн≥ майданчики, тен≥сн≥ корти,
8. центри народноњ медицини, аптеки,
9. каб≥нети л≥кар≥в, що займаютьс¤ практикою, реаб≥л≥тац≥йн≥ центри,
10. магазини,
11. п≥дприЇмства громадського харчуванн¤: кафе, бари, ресторан≥, закусочн≥,
12. перукарн≥,
13. ювел≥рн≥ майстерн≥, майстерн≥ з ремонту побутовоњ техн≥ки,
14. пошта, телефон, телеграф,
15. приймальн≥ пункти пральн≥ та х≥мчистки,
16. проектн≥, конструкторськ≥ та науков≥ орган≥зац≥њ,
17. в≥дд≥ленн¤ банк≥в.
ƒозволен≥ (неосновн≥ та супутн≥) види використанн¤:
1. споруди дл¤ тимчасового збер≥ганн¤ транспортних засоб≥в.
”мовно дозволен≥ види використанн¤ ( потребують спец≥ального дозволу або узгодженн¤):
1. крупн≥ п≥дприЇмства обслуговуванн¤ населенн¤, що потребують автомоб≥льних автосто¤нок б≥льше н≥ж на 10 автомашин,
2. п≥дприЇмства з обслуговуванн¤ ≥ндив≥дуальних транспортних засоб≥в,
3. громадськ≥ вбиральн≥.

“еритор≥њ невиробничоњ д≥¤льност≥
Ќ-1 «она розм≥щенн¤ об'Їкт≥в наукового обслуговуванн¤ та п≥дготовки кадр≥в
ѕереважн≥ види використанн¤:
1. учбов≥ заклади ≤”-≤≤≤, ≤-≤≤ р≥вн≥в акредитац≥њ,
2. науков≥ та науково-пошуков≥ заклади,
3. центри науковоњ ≥нформац≥њ,
4. сквери, озеленен≥ простори,
5. спортзали, басейни, ф≥зкультурно-оздоровч≥ комплекси,
6. спортивн≥ майданчики, тен≥сн≥ корти,
7. клуби, к≥нотеатри, в≥деосалони,
8. конференц-зали,
9. виставочн≥ зали, музењ,
10. танцювальн≥ зали, дискотеки, п≥дприЇмства громадського харчуванн¤: кафе, бари, ресторани, закусочн≥.
ƒозволен≥ (неосновн≥ та супутн≥) види використанн¤:
1. гуртожитки та будинки с≥мейного типу дл¤ проживанн¤ студент≥в та викладацького складу,
2. пол≥кл≥н≥ки, аптеки, реаб≥л≥тац≥йн≥ центри,
3. каб≥нети л≥кар≥в, що займаютьс¤ практикою,
4. магазини,
5. перукарн≥,
6. пошта, телефон, телеграф,
7. приймальн≥ пункти пральн≥ та х≥мчистки,
8. споруди дл¤ тимчасового збер≥ганн¤ транспортних засоб≥в.
”мовно дозволен≥ види використанн¤ ( потребують спец≥ального дозволу або узгодженн¤):
1. споруди комунальноњ та ≥нженерноњ ≥нфраструктури, необх≥дн≥ дл¤ обслуговуванн¤ даноњ зони,
2. гараж≥ та сто¤нки дл¤ пост≥йного збер≥ганн¤ ≥ндив≥дуальних транспортних засоб≥в.

Ћ-1 «она розм≥щенн¤ л≥кувальних та л≥кувально-оздоровчих заклад≥в
ѕереважн≥ види використанн¤:
1. л≥кувальн≥ корпуси л≥карень,
2. консультативн≥ пол≥кл≥н≥ки,
3. спец≥ал≥зован≥ пол≥кл≥н≥ки,
4. центри народноњ медицини,
5. аптеки,
6. реаб≥л≥тац≥йн≥ центри,
7. адм≥н≥стративн≥ споруди,
8. станц≥њ нев≥дкладноњ швидкоњ допомоги,
9. станц≥њ переливанн¤ кров≥.
ƒозволен≥ (неосновн≥ та супутн≥) види використанн¤:
1. п≥дприЇмства громадського харчуванн¤,
2. споруди дл¤ тимчасового збер≥ганн¤ транспортних засоб≥в,
3. магазини,
4. перукарн≥,
5. пошта, телефон, телеграф,
6. будинки авар≥йного медичного персоналу.
”мовно дозволен≥ види використанн¤ ( потребують спец≥ального дозволу або узгодженн¤):
1. споруди комунальноњ та ≥нженерноњ ≥нфраструктури, необх≥дн≥ дл¤ обслуговуванн¤ даноњ зони,
2. гараж≥ та сто¤нки дл¤ пост≥йного збер≥ганн¤ ≥ндив≥дуальних транспортних засоб≥в.

¬иробнич≥ зони
¬иробнич≥ зони встановлюютьс¤ в залежност≥ в≥д вид≥в використанн¤, обмежень на використанн¤ територ≥й та характеру забудови кожноњ конкретноњ зони.
ѕ-1  омувально-складська зона, зона† п≥дприЇмств V класу шк≥дливост≥ (сан≥тарно-захисна зона - 50 м.)
ѕереважн≥ види використанн¤:
1. п≥дприЇмства комунального господарства, склади, бази, п≥дприЇмства V класу шк≥дливост≥,
2. споруди дл¤ пост≥йного та тимчасового збер≥ганн¤ транспортних засоб≥в,
3. п≥дприЇмства по обслуговуванню транспортних засоб≥в,
4. ≥нженерн≥ споруди,
ѕ-2 «она п≥дприЇмств IV класу шк≥дливост≥ (сан≥тарно-захисна зона - 100 м.)
ѕереважн≥ види використанн¤:
1. п≥дприЇмства IV класу шк≥дливост≥,
2. п≥дприЇмства V класу шк≥дливост≥,
3. споруди дл¤ пост≥йного та тимчасового збер≥ганн¤ транспортних засоб≥в,
4. п≥дприЇмства по обслуговуванню транспортних засоб≥в,
5. ≥нженерн≥ споруди.
ѕ-3 «она п≥дприЇмств ≤≤≤ класу шк≥дливост≥ (сан≥тарио-захисна зона - 300 м.)
ѕереважн≥ види використанн¤:
1. п≥дприЇмства ≤≤≤ класу шк≥дливост≥,
2. п≥дприЇмства IV, V класу шк≥дливост≥,
3. споруди дл¤ пост≥йного та тимчасового збер≥ганн¤ транспортних засоб≥в,
4. п≥дприЇмства по обслуговуванню транспортних засоб≥в,
5. ≥нженерн≥ споруди.

ѕ-4 «она п≥дприЇмств II класу шк≥дливост≥ (сан≥тарно-захисна зона - 500 м.)
ѕереважн≥ види використанн¤:
1. п≥дприЇмства II класу шк≥дливост≥,
2. п≥дприЇмства III - V класу шк≥дливост≥,
3. споруди дл¤ пост≥йного та тимчасового збер≥ганн¤ транспортних засоб≥в,
4. п≥дприЇмства по обслуговуванню транспортних засоб≥в,
5. ≥нженерн≥ споруди.

–озм≥щенн¤ нових та реконструкц≥¤ ≥снуючих виробничих п≥дприЇмств виконуЇтьс¤ на основ≥ попередн≥х проектних розробок, досл≥джень та проект≥в обгрунтуванн¤ ≥нвестиц≥й, що отримали позитивн≥ заключенн¤ експертизи.

«они транспортноњ ≥нфраструктури
“ипи зон транспортноњ ≥нфраструктури (автомоб≥льного, зал≥зничного) встановлюютьс¤ в залежност≥ в≥д обмежень на використанн¤ в≥дпов≥дних територ≥й.
ћ - зона маг≥стралей
ѕереважн≥ види використанн¤:
1. мотел≥ ( вантажний, легковий автотранспорт),
2. споруди дл¤ пост≥йного та тимчасового збер≥ганн¤ транспортних засоб≥в,
3. п≥дприЇмства по обслуговуванню транспортних засоб≥в,
4. п≥дприЇмства громадського харчуванн¤: кафе, бари, ресторани, закусочн≥,
5. магазини.

ƒозволен≥ (неосновн≥ та супутн≥) види використанн¤:
1. споруди дл¤ стац≥онарного та тимчасового збер≥ганн¤ транспортних засоб≥в.

”мовно дозволен≥ види використанн¤ ( потребують спец≥ального дозволу або узгодженн¤):
ƒозволен≥ види використанн¤, ¤к≥ порушують вимоги до забудови земельних д≥л¤нок, що надан≥ п≥дприЇмствам, закладам та орган≥зац≥¤м автомоб≥льного транспорту а також д≥л¤нок, призначених дл¤ захисних зелених насаджень, смуг та ≥нженерних споруд.

« - «она зал≥зниц≥
ѕереважн≥ види використанн¤:
ѕ≥дприЇмства, заклади та орган≥зац≥њ зал≥зничного транспорту, ¤к≥ розм≥щуютьс¤ на в≥дпов≥дних земельних д≥л¤нках, що надан≥ п≥дприЇмствам дл¤ виконанн¤ завдань, пов'¤заних з експлуатац≥Їю, утриманн¤м, буд≥вництвом, реконструкц≥Їю, ремонтом, розвитком наземних та п≥дземних споруд, буд≥вель, трубопровод≥в, об'Їкт≥в зал≥зничного транспорту.
ƒозволен≥ (неосновн≥ та супутн≥) види використанн¤:
1. споруди дл¤ стац≥онарного та тимчасового збер≥ганн¤ транспортних засоб≥в,
2. п≥дприЇмства по обслуговуванню транспортних засоб≥в,
3. ≥нженерн≥ споруди.

”мовно дозволен≥ види використанн¤ ( потребують спец≥ального дозволу або узгодженн¤):
ƒозволен≥ види використанн¤, ¤к≥ порушують вимоги до забудови земельних д≥л¤нок, що надан≥ п≥дприЇмствам зал≥зничного транспорту а також д≥л¤нок, призначених дл¤ захисних зелених насаджень, смуг та ≥нженерних споруд.

–екреац≥йн≥ зони
–-1 «она в≥дпочинку
ƒо зони вход¤ть парки, сквери, бульвари, прибережн≥ територ≥њ, що активно використовуютьс¤ населенн¤м дл¤ в≥дпочинку.
ѕереважн≥ види використанн¤:
1. пл¤ж≥,
2. спортивн≥ майданчики,
3. атракц≥они,
4. л≥тн≥ театри, концертн≥ майданчики.
ƒозволен≥ (неосновн≥ та супутн≥) види використанн¤:
1. мемор≥али,
2. допом≥жн≥ споруди, що пов'¤зан≥ з орган≥зац≥Їю в≥дпочинку (пункти прокату, адм≥н≥страц≥¤, мал≥ арх≥тектурн≥ форми).
”мовно дозволен≥ види використанн¤ ( потребують спец≥ального дозволу або узгодженн¤):
1. п≥дприЇмства громадського харчуванн¤,
2. культов≥ споруди,
3. громадськ≥ вбиральн≥.
–-2 «она природних ландшафт≥в
ƒо зони вход¤ть парки, л≥сопарки, природн≥ запов≥дники. ћета орган≥зац≥њ зони пол¤гаЇ в збережен≥ природних особливостей та ландшафт≥в та одночасно стимулюЇ створенн¤ умов дл¤ в≥дпочинку населенн¤. «аходи повинн≥ зд≥йснюватись з м≥н≥мальним впливом на довк≥лл¤.
ѕереважн≥ види використанн¤:
1. л≥сопарки,
2. майданчики дл¤ гри, спортивн≥ майданчики,
3. б≥гов≥ дор≥жки,
4. велосипедн≥ дор≥жки,
5. лижн≥ траси.
ƒозволен≥ (неосновн≥ та супутн≥) види використанн¤:
1. в≥дкрит≥ сто¤нки дл¤ тимчасового збер≥ганн¤ транспортних засоб≥в,
2. допом≥жн≥ споруди, що пов'¤зан≥ з орган≥зац≥Їю в≥дпочинку (мал≥ арх≥тектурн≥ форми).
”мовно дозволен≥ види використанн¤ ( потребують спец≥ального дозволу або узгодженн¤):
1 готел≥, мотел≥, кемп≥нги,
2.† туристичн≥ центри,
3. проф≥лактор≥њ, санатор≥њ,
4. л≥карн≥, госп≥тал≥ загального типу,
5. будинки-≥нтернати дл¤ старих,
6. п≥дприЇмства громадського харчуванн¤: кафе, бари, ресторани, закусочн≥,
7. майданчики дл¤ п≥кн≥к≥в,
8. громадськ≥ вбиральн≥.

“– - †«она туристичного комплексу
ѕереважн≥ види використанн¤:
1. туристичн≥ готел≥,
2. готел≥,
3. кемп≥нги,
4. казино,
5. рекламн≥ агенц≥њ,
6. банк≥вськ≥ в≥дд≥ленн¤,
7. пл¤ж≥,
8. майданчики дл¤ гри, спортивн≥ майданчики,
9. п≥дприЇмства громадського харчуванн¤: кафе. бари, ресторан≥, закусочн≥, 10.пункти прокату,
11. м≥сц¤ дл¤ намет≥в,
12. бан≥,сауни
13. прим≥щенн¤ дл¤ обслуговуючого персоналу.
ƒозволен≥ (неосновн≥ та супутн≥) види використанн¤:
1. в≥дкрит≥ сто¤нки дл¤ тимчасового збер≥ганн¤ транспортних засоб≥в,
2. допом≥жн≥ споруди, що пов'¤зан≥ з орган≥зац≥Їю в≥дпочинку (мал≥ арх≥тектурн≥ форми),
3. громадськ≥ вбиральн≥.

«они спец≥ального призначенн¤
—ѕ—√ - «она розм≥щенн¤ п≥дприЇмств с≥льського господарства
ƒо зони вход¤ть земл≥ с≥льськогосподарського призначенн¤, надан≥ дл¤ потреб с≥льського господарства, ≥нш≥ земл≥, що призначен≥ дл¤ згаданих ц≥лей в≥дпов≥дно до м≥стобуд≥вноњ документац≥њ, а також розробленоњ на ц≥й основ≥ документац≥њ з землевпор¤дкуванн¤.
ѕереважн≥ види використанн¤:
1. с≥льськогосподарськ≥ уг≥дд¤ (р≥лл¤, сади, виноградники, городи, с≥ножат≥, пасовища тощо),
2. л≥сосмуги,
3. л≥си.
4. багатор≥чн≥ насадженн¤,
5. водойми, болота.
6. с≥льськогосподарськ≥ п≥дприЇмства,
7. досл≥дно-виробнич≥, учбов≥, учбово-досл≥дн≥ та учбово-виробнич≥ господарства,
8. науково-досл≥дн≥ заклади, осв≥тн≥ заклади вс≥х р≥вн≥в акредитац≥њ с≥льськогосподарського проф≥лю.
ƒозволен≥ (неосновн≥ та супутн≥) види використанн¤:
1. ≥нженерн≥ комун≥кац≥њ,
2. транспортн≥ споруди,
3. земельн≥ д≥л¤нки, надан≥ громад¤нам дл¤ веденн¤ господарства, в тому числ≥ фермерськ≥,
4. земельн≥ д≥л¤нки, надан≥ громад¤нам дл¤ веденн¤ особистого п≥дсобного господарства,
5. земельн≥ д≥л¤нки, надан≥ культовим закладам дл¤ веденн¤ с≥льського господарства,
6. земельн≥ д≥л¤нки, надан≥ ≥ншим нес≥льськогосподарським орган≥зац≥¤м дл¤ веденн¤ с≥льського господарства.
”мовно дозволен≥ види використанн¤ ( потребують спец≥ального дозволу або узгодженн¤):
1. кар'Їри,
2. переробн≥ п≥дприЇмства,
3. склади,
4. ринки та базари,
5. магазини,
6. сто¤нки транспортних засоб≥в (терм≥нали),
7.† поштов≥ в≥дд≥ленн¤, телефон, телеграф,
8. тимчасов≥ споруди др≥бнооњптовоњ торг≥вл≥ тощо.

—ѕ  - комунальна зона спец≥ального призначенн¤
ѕереважн≥ види використанн¤:
1. кладовища,
2. крематор≥њ,
3. звалища побутових в≥дход≥в,
4. похованн¤.
ƒозволен≥ (неосновн≥ та супутн≥) види використанн¤:
1. культов≥ споруди,
2. о6'Їкти, що пов'¤зан≥ з експлуатац≥Їю кладовищ,
3. допом≥жн≥ виробництва та адм≥н≥стративн≥ обТЇкти, що повТ¤зан≥ з функц≥онуванн¤м кладовищ,
4. зелен≥ насадженн¤,
5. ≥нженерн≥ комун≥кац≥њ,
6. автомоб≥льн≥ сто¤нки.
”мовно дозволен≥ види використанн¤ (потребують спец≥ального дозволу або узгодженн¤):
1. см≥ттЇспалювальн≥ та см≥ттЇпереробн≥ заводи,
2. пол≥гони захороненн¤ виробничих в≥дход≥в тощо.

—ѕ √ - «она об'Їкт≥в комунального господарства
ѕереважн≥ види використанн¤:
1. п≥дприЇмства комунального господарства,
2. буд≥вл≥ та споруди ≥нженерного обладнанн¤, що не мають еколог≥чних обмежень.
ƒозволен≥ (неосновн≥ та супутн≥) види використанн¤:
1. об'Їкти, що пов'¤зан≥ з експлуатац≥Їю п≥дприЇмств комунального господарства,
2. допом≥жн≥ буд≥вл≥ та адм≥н≥стративн≥ об'Їкти, що пов'¤зан≥ з функц≥онуванн¤м п≥дприЇмств комунального господарства,
34. зелен≥ насадженн¤,
4. ≥нженерн≥ комун≥кац≥њ,
”мовно дозволен≥ види використанн¤ ( потребують спец≥ального дозволу або узгодженн¤):
1. автомоб≥льн≥ сто¤нки.

—ѕ–“- «она в≥йськових об'Їкт≥в та ≥нш≥ режимн≥ територ≥њ
ѕереважн≥ види використанн¤:
1. в≥йськов≥ м≥стечка та бази,
2. осв≥тн≥ заклади, що реал≥зують в≥йськов≥ профес≥йн≥ програми,
3. п≥дприЇмства, заклали та орган≥зац≥њ, що виконують завданн¤ з оборони та безпеки.
ƒозволен≥ (неосновн≥ та супутн≥) види використанн¤:
1. житлов≥ будинки,
2. громадськ≥ споруди,
3. теплиц≥, парники,
4. господарськ≥ споруди,
5. гараж≥, в≥дкрит≥ сто¤нки.
”мовно дозволен≥ види використанн¤ ( потребують спец≥ального дозволу або узгодженн¤):
1. виробнич≥ буд≥вл≥,
2. споруди звТ¤зку та ≥нш≥ комун≥кац≥њ,
3. тимчасов≥ споруди.

3. «онуванн¤ центральноњ частини м≥ста
3.1. «агальн≥ положенн¤
“еритор≥¤ центру м. –≥вне вид≥лена в ≥сторичних межах центральноњ частини м≥ста початку 20 стор≥чч¤ та охоплюЇ найб≥льш ц≥нну в ≥сторико-культурному аспект≥ територ≥ю м≥ста: зони регулюванн¤ забудови ≤ та ≤≤ категор≥й, зони охорони памТ¤ток та њх охоронн≥ зони, зони охоронюваного ландшафту, зони охорони археолог≥чного культурного шару.
“еритор≥¤ ≥сторичного центру м≥ста визначена в межах: вулиць √рушевського, —оборноњ, —. Ѕандери,  н¤гин≥ ќльги,  н¤з¤ ¬олодимира, ”ласа —амчука,  . —авура, √рабника, ≤. ‘ранка, ƒрай-’мари, ќстровського, ¬. —туса, √вард≥йськоњ, “ехн≥чноњ, Ќовоњ, рем≥сничоњ, ’ерсонськоњ, ÷≥олковського, √раничноњ, ƒекабрист≥в, ≤. Ќосел¤,  ривоноса,  озацькоњ, „ерн¤ховського, ќстафова, ћ. ’вильового, √реб≥нки, ѕетра ѕолтави,  в≥тки-ќсновТ¤ненка, —вободи, ѕушк≥на, Ўопена, √айдара, ћ≥цкев≥ча, „орновола, ѕарковоњ, ƒревл¤нськоњ, ЋЇрмонтова,  лешкан¤, “ихоњ, 18 Ћипн¤, ћлинарськоњ, ѕоперечноњ, √астело, √алузо,  ул≥кова, “олстого, ƒрагоманова,  ооперативноњ, „айковського, 24 —ерпн¤, «амковоњ, √огол¤, √етьма ѕолуботка, √етьмана ћазепи, —имона ѕетлюри, —ловацького, Ћитовськоњ, Ўевченка, ѕересопницькоњ, √етьмана —агайдачного, Ќабережноњ, ƒиректор≥њ,  авказькоњ, ѕольноњ, ¬исокоњ, “еатральноњ,  убанськоњ, Ѕазарноњ, ƒорошенка, ѕирогова.  н¤гиницького,  оцюбинського, ’откевича, ћирного, ћа¤ковського, √ерпена, Ћьв≥вськоњ, ѕ≥дг≥рноњ, Ћ≥совськоњ, Ўексп≥ра, ѕрох≥дноњ,  овалевського, ƒубенськоњ, яворницького, ѕ. ћогили, ясноњ, ћежовоњ, ƒворецькоњ, ѕоповича, пров. ћлин≥вського, проспекту ћиру, майдан≥в ѕросв≥ти,  ороленка, Ќезалежност≥, “еатрального.
–озвиток м≥ста в≥дбувавс¤ таким чином, що центральна частина ≥ сьогодн≥ виконуЇ функц≥њ загальном≥ського та ≥сторичного центру. Ќа прот¤з≥ вс≥х пер≥од≥в розвитку м≥ста означена територ≥¤ в≥д≥гравала роль загальном≥ського центру обслуговуванн¤ з концентрац≥Їю об'Їкт≥в обслуговуванн¤, адм≥н≥стративних та культових споруд м≥ста. ≤ зараз, ¤к показують досл≥дженн¤, проведен≥ п≥д час виконанн¤ роботи, ≥сторичний центр Ц це територ≥¤, що найб≥льш ≥нтенсивно використовуЇтьс¤ п≥д функц≥њ громадського призначенн¤. ¬одночас вона в≥др≥зн¤Їтьс¤ невеликою щ≥льн≥стю забудови та неефективним використанн¤м внутр≥шнього простору квартал≥в. ќкр≥м того саме тут спостер≥гаЇтьс¤ зростанн¤ транспортного перевантаженн¤.
≤сторичн≥ та природно-ландшафтн≥ особливост≥ обумовлюють в≥дпов≥дн≥ планувальн≥ р≥шенн¤ центральноњ частини, ¤ка в≥др≥зн¤Їтьс¤ режимом використанн¤ територ≥й ≥ забудови. ÷ентральна частина м≥ста, що виконуЇ функц≥њ ≥сторичного та загальном≥ського центру, Ї територ≥Їю найб≥льш привабливою з точки зору ≥нвестиц≥й. ¬она повинна з одного боку спри¤ти подальшому розвитку д≥ловоњ активност≥ м≥ста, а з ≥ншого Ц збер≥гати надбанн¤ ≥сторичноњ спадщини.

3.2. «они охорони пам'¤ток
«г≥дно статт≥ 1 «акону ”крањни Дѕро охорону культурноњ спадщиниФ у центр≥ м. –≥вне вид≥лен≥ зони охорони памТ¤ток. ÷е встановлюван≥ навколо памТ¤ток, враховуючи м≥сцев≥ умови формуванн¤ структури обТЇкт≥в культурноњ спадщини, зони охорони памТ¤ток, зони регулюванн¤ забудови ≤ та ≤≤ категор≥й, зони охоронюваного ландшафту, зони охорони археолог≥чного культурного шару ≤ та ≤≤ категор≥й.
ƒо зони охорони памТ¤тки в≥дноситьс¤ територ≥¤, безпосередньо прилегла до памТ¤тки на ¤ку розроблена науково-проектна документац≥¤, що визначаЇ меж≥ та режим використанн¤ памТ¤тки, затверджена уповноваженими органами охорони культурноњ спадщини.
” нашому м≥ст≥ регламентуютьс¤ 5 зон охорони памТ¤ток.
ƒо зони регулюванн¤ забудови ≤ категор≥њ в≥днесен≥ територ≥њ, що знаход¤тьс¤ за межами охоронних зон пам'¤тки, але Ї зонами композиц≥йноњ Їдност≥ з† пам'¤ткою,† виконують функц≥њ перех≥дноњ та синтезуючоњ зони з новими об'Їктами арх≥тектури та м≥стобудуванн¤. ” цих зонах повинна бути максимально збережена ≥сторична планувально-м≥стобуд≥вельна структура квартал≥в. Ќова забудова маЇ бути пов'¤зана з ≥сторичною забудовою габаритами, арх≥тектурно-пластичними та колористичними засобами вир≥шенн¤ фасад≥в, обмежена висотою (так звана '"блакитна л≥н≥¤" до 12 м).
ƒо зони регулюванн¤ забудови ≤ категор≥њ у центральн≥й частин≥ м. –≥вного в≥днос¤тьс¤ д≥л¤нки ус≥Їњ забудови до 1940 року та окрем≥ буд≥вл≥ п≥сл¤ 1946 року (42 д≥л¤нки).
ƒо зони регулюванн¤ забудови II категор≥њ в≥днос¤тьс¤ територ≥њ ≥з значними втратами ≥сторичноњ фоновоњ забудови та м≥стобуд≥вельноњ структури, але безпосередньо наближен≥ до зон охорони пам'¤ток та зон охорони археолог≥чного культурного шару. ” цих зонах нова забудова повинна бути обмежена висотою (так звана "блакитна л≥н≥¤" до 18 м).
22 д≥л¤нки мають регулюванн¤ забудови II категор≥њ у м. –≥вному.
ѕроектна та дозв≥льна документац≥¤ на нову забудову, реконструкц≥ю, перебудову, надбудову поверх≥в, мансард ≥ т.п. у зонах регулюванн¤ забудови ≤† та II категор≥й маЇ бути розгл¤нута та затверджена ћ≥стобуд≥вною радою та бути погодженою з органами охорони культурноњ спадщини м≥ськоњ державноњ адм≥н≥страц≥њ. ≤сторична забудова, автентичн≥ елементи культурноњ спадщини мають бути заф≥ксован≥ та досл≥джен≥ фах≥вц¤ми спец≥ал≥зованоњ проектноњ орган≥зац≥њ з в≥дпов≥дною л≥ценз≥Їю.
ƒо зон охоронюваного ландшафту в≥днос¤тьс¤ територ≥њ характерного природного та м≥стобуд≥вного ландшафту, що ≥сторисно сформувалис¤, на ¤к≥ розроблена науково-проектна документац≥¤, що визначаЇ меж≥ та режим використанн¤ зон, затверджена уповноваженими органами охорони культурноњ спадщини.
ƒо зон охорони археолог≥чного культурного шару ≤ категор≥њ в≥днос¤тьс¤ територ≥њ, де ви¤влено археолог≥чн≥ знах≥дки, на ¤к≥ розроблена науково-проектна документац≥¤, що визначаЇ меж≥ та режим використанн¤ зони, затверджена уповноваженими органами охорони культурноњ спадщини.
–ежимом використанн¤ зони передбачаютьс¤:
1) археолог≥чн≥ досл≥дженн¤ у повному обс¤з≥;
2) проведенн¤ будь-¤ких земельних роб≥т п≥д нагл¤дом уповноважених спец≥ал≥ст≥в по археолог≥чним досл≥дженн¤м;
3) передбачаЇтьс¤ адм≥н≥стративна в≥дпов≥дальн≥сть за порушенн¤ режиму використанн¤, зг≥дно законодавства;
4) обов'¤зкове погодженн¤ науково-проектноњ документац≥њ державними органами охорони культурноњ спадщини та арх≥тектурно-м≥стобуд≥вельною –адою.
ƒо зон охорони археолог≥чного культурного шару ≤ категор≥њ у центральн≥й частин≥ м. –≥вного в≥днос¤тьс¤ зона в≥рог≥дного м≥сцезнаходженн¤ палацу Ћюбомирських (50 м по обидва боки вул. «амковоњ в район≥ њњ перетину з  омсомольським парком).
ƒо зон охорони археолог≥чного культурного шару ≤≤ категор≥њ в≥днос¤тьс¤ територ≥њ з великою в≥рог≥дн≥стю археолог≥чних знах≥док, на ¤к≥ розроблена науково-проектна документац≥¤, що визначаЇ меж≥ та режим використанн¤ зони, затверджена уповноваженими органами охорони культурноњ спадщини.
ѕамТ¤тки арх≥тектури, ≥стор≥њ та культури ¤к обТЇкти культурноњ спадщини нац≥онального та м≥сцевого значенн¤ встановлюютьс¤ зг≥дно Дѕор¤дку визначенн¤ категор≥й памТ¤ток дл¤ занесенн¤ обТЇкт≥в культурноњ спадщини до ƒержавного реЇстру нерухомих памТ¤ток ”крањниФ пункти 10, 11, 12 зг≥дно постанови  аб≥нету ћ≥н≥стр≥в ”крањни в≥д 27 грудн¤ 2001 р. є 1760.
” м. –≥вному нал≥чуЇтьс¤ 2 памТ¤тки арх≥тектури, ≥стор≥њ та культури нац≥онального значенн¤ та 50 Ц м≥сцевого.

3.3. ѕланувальн≥ обмеженн¤ та њх використанн¤
1. –≥шенн¤ щодо забудови та використанн¤ земельних д≥л¤нок приймаютьс¤ з урахуванн¤м планувальних обмежень, що встановлен≥ даними ѕравилами, ¤к≥ д≥ють у межах зон, квартал≥в та поширюютьс¤ на вс≥ будинки, споруди, земельн≥ д≥л¤нки, ≥нш≥ об'Їкти нерухомост≥ цих зон та квартал≥в незалежно в≥д форм власност≥.
2. ¬иключенн¤м Ї:
- пам'¤тки природи, р≥шенн¤ по ¤ких приймаЇтьс¤ в ≥ндив≥дуальному пор¤дку в≥дпов≥дно до чинного законодавства;
- маг≥страл≥, вулиц≥, використанн¤ територ≥њ ¤ких визначаЇтьс¤ њх ц≥льовим призначенн¤м.
3. «они д≥њ планувальних обмежень нанесено на Д—хему планувальних обмежень центральноњ частини м≥стаФ. ƒл¤ кожноњ земельноњ д≥л¤нки дозвол¤Їтьс¤ таке використанн¤, ¤ке в≥дпов≥даЇ видам забудови та використанн¤, режиму використанн¤ територ≥й з в≥дпов≥дними планувальними обмеженн¤ми. якщо земельна д≥л¤нка розм≥щуЇтьс¤ в зон≥ д≥њ к≥лькох планувальних обмежень, до нењ застосовуютьс¤ вс≥ види обмежень та режим≥в використанн¤ територ≥й або найб≥льш жорсткий з цих режим≥в.
¬ центральн≥й частин≥ м≥ста д≥ють так≥ типи та види планувальних обмежень:


є п/п

 

“ипи обмежень

 

¬иди обмежень

ѕ≥дстава дл¤ встановленн¤ обмежень та меж њх д≥й

1

ќхоронн≥ зони ≥сторико-культурноњ спадщини

1. зона зони регулюванн¤ забудови ≤ категор≥њ,
2. зони регулюванн¤ забудови ≤≤ категор≥њ,
3. зони охоронюваного ландшафту,
4. зони охорони памТ¤ток,
5. зони охорони археолог≥чного культурного шару.

«акон ”крањни Дѕро охорону культурноњ спадщиниФ,
ƒЅЌ 360-92

2

≈колог≥чн≥ та сан≥тарн≥ норми

1. зона шумового впливу в≥д зал≥зниц≥,
2. сан≥тарно-захисн≥ зони в≥д промислових п≥дприЇмств 4,5 клас≥в шк≥дливост≥, комунальних, складських та транспортних п≥дприЇмств.

«акон ”крањни Дѕро охорону атмосферного пов≥тр¤Ф, Дќснови законодавства ”крањни про охорону здоровТ¤Ф, ƒержавн≥ сан≥тарн≥ правила плануванн¤ ≥ забудови населених пункт≥в, ƒЅЌ 369-92, генеральний план м. –≥вне

3

¬одоохорогг≥ зони та прибережн≥ захисн≥ смуги

1. водоохоронн≥ зони р≥чок
2. прибережн≥ захисн≥ смуги р≥чок, струмк≥в

«емельний кодекс ”крањни, ƒЅЌ 369-92

4

ќхоронн≥ зони обТЇкт≥в природно-запов≥дного фонду

охоронна зона та територ≥¤ памТ¤тки садово-паркового мистецтва.

«акон ”крањни Дѕро природно-запов≥дний фонд ”крањниФ

5

«они поширенн¤ ≥нженерно-геолог≥чних умов, що Ї неспри¤тливими дл¤ буд≥вництва

1. зона п≥дтопленн¤ грунтовими водами,
2. затопленн¤ повеневими водами,
3. схили поверхн≥.

ƒЅЌ 369-92

6

 оридори проходженн¤ маг≥стральних мереж ≥нженерноњ ≥нфраструктури

земельн≥ д≥л¤нки:
1. маг≥стральних водовод≥в,
2. маг≥стральних колектор≥в водов≥дведенн¤,
3. маг≥стральних колектор≥в зливовоњ канал≥зац≥њ.

«емельний кодекс ”крањни, ƒЅЌ 369-92

 

–ежим використанн¤ ≥ забудови територ≥й з планувальними обмеженн¤ми:


ѕланувальн≥ обмеженн¤

–ежим використанн¤ ≥ забудови територ≥й, на ¤ких д≥ють планувальн≥ обмеженн¤

ќхоронн≥ зони ≥сторико-культурноњ спадщини

–ежим використанн¤ забезпечуЇ охорону ≥сторичного середовища, обТЇкт≥в культурноњ спадщини

зона регулюванн¤ забудови ≤ категор≥њ

- регламентац≥¤ нового буд≥вництва за функц≥ональнимпризначенн¤м, прийомами забудови, масштабом, композиц≥Їю та буд≥вельними матер≥алами, благоустроЇм,
- заборона на розм≥щенн¤ промислових, транспортних, складських та ≥нших, споруд,
- заборона на буд≥вництво транспортних маг≥стралей, естакад та ≥нших транспортних та ≥нженерних споруд, що порушують ≥сторичний вигл¤д середовища,
- заборона на види д≥¤льност≥, що зм≥нюють ≥сторичне плануванн¤, ц≥нну забудову, ландшафт, умови зорового сприйн¤тт¤ пам'¤ток.

зона регулюванн¤ забудови ≤≤ категор≥њ

- регламентац≥¤ нового буд≥вництва за функц≥ональнимпризначенн¤м, прийомами забудови, масштабом, композиц≥Їю та буд≥вельними матер≥алами, благоустроЇм;
- заборона на види д≥¤льност≥, що зм≥нюють ≥сторичне плануванн¤, ц≥нну забудову, ландшафт, умови зорового сприйн¤тт¤ пам'¤ток.

зона охорони памТ¤ток

- заборона на знесенн¤, зм≥ну призначенн¤, нанесенн¤ напис≥вта позначок на пам'¤тц≥ на територ≥њ та в охоронн≥й зон≥ пам'¤тки без в≥дпов≥дного дозволу в≥дпов≥дних орган≥в охорони культурноњ спадщини,
- виведенн¤ ≥з зони або перепроф≥люванн¤ промислових п≥дприЇмств, майстерень, склад≥в, що можуть завдавати шкоди пам'¤тц≥,
- заборона на проведенн¤ буд≥вельних роб≥т без в≥дпов≥дного дозволу органу охорони культурноњ спадщини та виконавчого ком≥тету м≥ськоњ ради,
- регламентац≥¤ нового буд≥вництва за функц≥ональним призначенн¤м, висотою, масштабом, стилем тощо,
- регламентац≥¤ розм≥щенн¤ реклами,
- заборона на зм≥ну ц≥льового призначенн¤ д≥л¤нки без в≥дпов≥дного дозволу,
- виконанн¤ розпор¤джень та припис≥в щодо охорони.

зона охоронюваного ландшафту

- заборона на зм≥ну ландшафту,
-заборона на проектуванн¤ нових житлових, промислових та ≥нших об'Їкт≥в, що негативно впливають на довк≥лл¤,
- заборона д≥¤льност≥, що може призвести до порушенн¤ умов збереженн¤ рослинност≥,
- регламентац≥¤ реконструкц≥њ ≥снуючих буд≥вель та споруд за висотою, масштабом та стилем,
- регламентац≥¤ на проведенн¤ земельних, ≥женерних роб≥т.

зона охорони археолог≥чного культурного шару

- виконанн¤ археолог≥чних роб≥т з метою ви¤вленн¤ археолог≥чних памТ¤ток до початку проектуванн¤ та буд≥вництва,
- забезпеченн¤ доступу до обТЇкт≥в археолог≥њ дл¤ њх обстеженн¤, досл≥дженн¤, вивченн¤,
- заборона м≥стобуд≥вних чи ландшафтних перетворень, буд≥вельних, земельних роб≥т без в≥дпов≥дноо дозволу органу охорони культурноњ спадщини.

≈колог≥чн≥ та сан≥тарн≥ норми

 

зона шумового впливу в≥д зал≥зниц≥

- рекомендац≥њ щодо проведенн¤ планувальних, конструктивних та м≥стобуд≥вних заход≥в дл¤ зниженн¤ шумового впливу.

сан≥тарно-захисн≥ зони в≥д промислових п≥дприЇмств 4,5 клас≥в шк≥дливост≥, комунальних, складських та транспортних п≥дприЇмств

- заборона на розм≥щенн¤ житлових будинк≥в з прибудинковими територ≥¤ми, гуртожитк≥в, готел≥в, дит¤чих дошк≥льних установ, загальноосв≥тн≥х шк≥л, †л≥кувально-проф≥лактичних та оздоровчих установ, нарколог≥чних диспансер≥в; спортивних споруд, сквер≥в парк≥в;
- заборона† розгл¤дати зону ¤к резервну територ≥ю дл¤ розширенн¤ п≥дприЇмств, розвитку сельбищних територ≥й, ¤кщо м≥стобуд≥вною документац≥Їю не передбачаЇтьс¤ перенесенн¤ або перепроф≥люванн¤ промислових та складських п≥дприЇмств,

¬одоохоронн≥ зони та прибережн≥ захисн≥ смуги

- заборона на буд≥вництво будь ¤ких споруд кр≥мг≥дротехн≥чних, г≥дрометричних та л≥н≥йних, у тому числ≥ баз в≥дпочинку, дач, гараж≥в, сто¤нок автомоб≥л≥в;
- заборона на окрем≥ види д≥¤льност≥:
розорюванн¤ земель, сад≥вництво та городництво, збер≥ганн¤ та застосуванн¤ пестицид≥в та добрив, митт¤ та обслуговуванн¤ транспортних засоб≥в та техн≥ки.

ќхоронн≥ зони обТЇкт≥в природно-запов≥дного фонду

 

охоронна зона та територ≥¤ памТ¤тки садово-паркового мистецтва

- заборона на буд≥вництво промислових та ≥нших об'Їкт≥в, щоможуть призвести до негативного впливу на територ≥њ та об'Їкти природно-запов≥дного фонду,
- заборона на розм≥щенн¤ житлових будинк≥в, ≥нженерних споруд та комун≥кац≥й,
- заборона на зм≥ну ц≥льового призначенн¤ земельних д≥л¤нок,
- заборона д≥¤льност≥, що не пов'¤зана з виконанн¤м функц≥онального призначенн¤ д≥л¤нки ≥ загрожуЇ збереженню пам'¤тки,
-догл¤д за насадженн¤ми, реконструкц≥¤ та догл¤д з п≥дсадженн¤м дерев та чагарнику,
- збереженн¤ композиц≥њ з дерев, чагарнику, кв≥т≥в, газон≥в,
- л≥кв≥дац≥¤ споруд, що спотворюють ландшафт.

«они поширенн¤ ≥нженерно-геолог≥чних умов, що Ї неспри¤тливими дл¤ буд≥вництва

 

зона п≥дтопленн¤ грунтовими водами

- проведенн¤ комплексу заход≥в ≥ метою пониженн¤ р≥вн¤
грунтових вод та в≥дведенн¤ зливових вод,
- заборона на розм≥щенн¤ споруд, шо можуть призвести до
попаданн¤ шк≥дливих речовин у грунтов≥ води (м≥сц
тимчасового збер≥ганн¤ в≥дход≥в, дворових туалет≥в, помийних
та вигр≥бних ¤м).

затопленн¤ повеневими водами

- проведенн¤ роб≥т ≥з захисту територ≥й в≥д повеней,
- заборона на лаштуванн¤ см≥ттЇзвалищ,
-заборона на розм≥щенн¤ споруд, ¤к≥ можуть призвести до попаданн¤ шк≥дливих речовин у в≥дкрит≥ водойми (м≥сць тимчасового збер≥ганн¤ в≥дход≥в, вбиралень, вигр≥бних ¤м),
-заборона на розм≥щенн¤ трансформаторних п≥дстанц≥й.

схили поверхн≥

- проведенн¤ заход≥в з укр≥пленн¤ та п≥двищенн¤ ст≥йкост≥ схил≥в,
-заборона необгрунтовного влаштуванн¤ терас,
- заборона на спорудженн¤ ставк≥в, водосховищ,
- заборона на проведенн¤ роб≥т з використанн¤м вибух≥вки, або механ≥зм≥в, що динам≥чно впливають на грунти схилу,
- заборона на прокладанн¤ дор≥г або проњзд≥в впоперек схилу,
- заборона на влаштуванн¤ довгих перерв п≥д час проведенн¤ земл¤них роб≥т, в.т. ч. ремонту ≥нженерних мереж.

 

Ќаведен≥ планувальн≥ обмеженн¤ встановлюютьс¤ м≥ськвиконкомом на основ≥ д≥ючого законодавства, державних норм. ћеж≥ зон д≥њ планувальних обмежень визначаютьс¤ м≥стобуд≥вною документац≥Їю. ќбмеженн¤ можуть стосуватись окремих земельних д≥л¤нок, поширюватись на частину територ≥њ зони або к≥лькох сум≥жних зон та пол¤гають в обмеженн≥ тих вид≥в функц≥онального використанн¤ ≥ забудови територ≥њ, що дозволен≥ в цих зонах. «м≥ст обмежень та режим використанн¤ територ≥й встановлюЇтьс¤ в≥дпов≥дними державними нормативними документами.
ѕланувальн≥ обмеженн¤ ф≥ксуютьс¤ на —хем≥ планувальних обмежень центральноњ частини м≥ста. —хема Ї нев≥д'Їмною частиною ѕравил ≥ призначена дл¤ розкритт¤ њх зм≥сту.

ѕравила використанн¤ ≥ забудови територ≥њ м. –≥вного Ї складовою частиною "ѕроекту м≥стобуд≥вного розвитку м. –≥вне" та розроблен≥ ƒержавним науково-досл≥дним ≥нститутом проектуванн¤ м≥ст "ƒ≥пром≥сто" (м.  ињв) на замовленн¤ виконавчого ком≥тету –≥вненськоњ м≥ськоњ ради. ƒаний проект був затверджений на сес≥њ м≥ськоњ ради 10 грудн¤ 2003 року за є 569.

Ќа початок

 

Developed by Pancheliuga O.
Сайт создан в системе uCoz