Петру Гервазійовичу Чернязі

декану факультету землеустрою та геоінформатики, завідувачу кафедри землеустрою, геодезії та геоінформатики Національного університету водного господарства та природокористування,

Заслуженому працівнику освіти України,

Почесному землевпорядникові України,

Почесному геодезисту України

24 жовтня ц .р. виповниться 60 років

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Петро Гервазійович Черняга народився у селі Кугаївці Чемеровецького району Хмельницької області. В 1969 році з відзнакою закінчив Львівський політехнічний інститут за спеціальністю „Астрономогеодезія”, а згодом  аспірантуру. В Національному університеті водного господарства та природокористування працює з листопада 1973 року на посадах асистента, старшого викладача, доцента кафедри інженерної геодезії, а з 1987 року  завідувача цієї ж кафедри, яка в 2001 році переіменована в кафедру землеустрою, геодезії та геоінформатики. Протягом семи років (1980-1987рр.) працював заступником декана факультету проектування та будівництва гідромеліоративних систем.

 

 Досвідчений науково-педагогічний працівник, доктор технічних наук, професор, опублікував понад 170 наукових праць, має винахід. Під редакцією П.Г. Черняги видано навчальний посібник з грифом Міносвіти і науки України “Інженерна геодезія”. У співавторстві розробив програму з дисципліни “Інженерна геодезія” для спеціальності „Гідромеліорація”, яка впродовж п’яти років була типовою для вузів відповідного профілю.

 

За його ініціативою в університеті відкрито дві спеціальності: “Землевпорядкування та кадастр” і “Геоінформаційні системи і технології”, створено факультет землеустрою та геоінформатики. Під керівництвом П.Г.Черняги впроваджуються нові технології та методи підготовки фахівців із землевпорядкування та кадастру і геоінформатики з врахуванням реформування земельних відносин та нових аспектів оперативного управління інформацією.

 

Підготував сім кандидатів наук. Під керівництвом П.Г.Черняги над кандидатськими дисертаціями на даний час працюють п’ять аспірантів та три здобувачі, які проводять дослідження над докторськими дисертаційними роботами. П.Г.Черняга є науковим керівником галузевої науково-дослідної лабораторії геодинаміки та геоінформатики, яка веде наукові дослідження з питань реформування земельних відносин, математичного моделювання геодинамічних процесів, врахування тропосферної, іоносферної та електрооптичної рефракцій при геодезичних вимірюваннях та GPS-спостереженнях. Засновник наукової школи з прогнозування розвитку територій з врахуванням їх функціональних властивостей та впливу геодинамічних процесів.

П.Г. Черняга є членом Президії науково-методичної комісії напряму “Геодезія, картографія та землевпорядкування” Міністерства освіти і науки України; членом комісії з розробки стандартів освіти з напряму “Геодезія, картографія та землеустрій”, зокрема, спеціальності “Землевпорядкування та кадастр”.

 

Активну участь П.Г. Черняга приймає в роботі редакційних колегій науково-технічних журналів та збірників, які є фаховими, а саме: “Вісник геодезії та картографії”, “Землевпорядний вісник”, “Геодезія, картографія та аерофотознімання”, “Інженерна геодезія”, “Вісник НУВГП”. Є членом експертної ради Вищої атестаційної комісії України та членом спеціалізованої Вченої ради Д 26.056.09 з захисту дисертацій при Київському національному університеті будівництва і архітектури. Бере активну участь в міжнародних та регіональних наукових конфереціях. За останні роки виступав з доповідями на таких міжнародних конференціях: Європейські геофізичні з’їзди (XXIV, XXV, XXVI генеральні асамблеї: Відень  1997р.; Ніцца  1998р.; Гаага  1999р.), міжнародні симпозіуми та конференції у Польщі (Варшава, 1997р.; Ольштин, 1998, 1999рр.), Хорватії (Дубровнік, 2001р.), Україні (Алушта 1998, 1999, 2000, 2002рр.).

 

П.Г. Черняга бере активну участь в семінарах і нарадах Держкомзему України, Рівненського обласного головного управління земельних ресурсів з проблем земельної реформи в Україні. Депутат Рівненської обласної ради.

 

За значні досягнення в науковій та методичній роботах П.Г. Черняга в 1996 році нагороджувався Почесною Грамотою Рівненської обласної державної адміністрації, в 1997 році  Почесною Грамотою Міністерства освіти України, в 2002 році  Грамотою Державного Комітету України по земельних ресурсах.

 

Нагороджений знаками “Відмінник освіти України”, “Почесний землевпорядник України” та “Почесний геодезист України”.

 

У 2004 році П.Г. Чернязі присвоєно звання „Заслужений працівник освіти України”.

 

Π‘Π°ΠΉΡ‚ создан Π² систСмС uCoz