ЗАГАЛЬНИЙ ПОРЯДОК

РОЗРОБКИ КУРСОВОЇ РОБОТИ ІЗ ДИСЦИПЛІНИ

„ЗАКОНОДАВЧІ ТА ПРАВОВІ ОСНОВИ ВИКОНАННЯ ЗЕМЛЕВПОРЯДНИХ ТА КАДАСТРОВИХ РОБІТ”

 

1. НАПОЧАТКУ – ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

Земельна ділянка - частина земної поверхні з установленими межами, певним місцем розташування, з визначеними щодо неї правами;

землевпорядна організація - суб'єкт господарювання, який відповідно до вимог законодавства України має ліцензію на виконання землевпорядних, топографо-геодезичних та картографічних робіт;

користування земельною ділянкою - використання земельної ділянки відповідно до її цільового призначення із дотриманням обов'язків і набуттям прав, встановлених законодавством, з метою господарювання на ній, спорудження жилих будинків, виробничих та інших будівель і споруд;

об'єкти містобудування - функціональні території міста (житлової і громадської забудови, виробничі, рекреаційні, комунальні, охорони культурної та природної спадщини та інші), будинки та споруди, їх комплекси, комунікації та споруди інженерної і транспортної інфраструктури, об'єкти архітектурної діяльності;

оренда землі - засноване на договорі строкове платне володіння, користування земельною ділянкою;

постійне користування землею - право володіння і користування земельною ділянкою, яка перебуває у державній або комунальній власності, без встановлення строку. Право постійного користування земельною ділянкою із земель державної та комунальної власності набувають лише підприємства, установи та організації, що належать до державної або комунальної власності, а також громадські організації інвалідів України, їх підприємства (об'єднання), установи та організації;

проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки - вид документації із землеустрою, яка розробляється у випадках, передбачених законодавством, що є підставою для виникнення за рішенням відповідних рад прав на землю і визначає місце розташування земельної ділянки, її розмір та цільове призначення, правовий режим, обмеження та обтяження землекористування і складається з текстових та графічних частин;

технічна документація із землеустрою щодо передачі земельної ділянки в оренду - вид документації із землеустрою, що розробляється у випадках, коли земельна ділянка передається в оренду без розробки проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки з підстав, визначених законодавством;

технічна документація із землеустрою щодо оформлення права користування земельною ділянкою - вид документації із землеустрою, яка розробляється у випадках, якщо оформляється право користування земельною ділянкою відповідно до Постанови Верховної Ради України „Про земельну реформу” від 18.12.1990 №563-XII або у зв’язку із переходом прав на будівлі та споруди, розташовані на цій земельній ділянці, без зміни цільового призначення земельної ділянки. Оформлення права на земельну ділянку можливе виключно за умови, якщо ця земельна ділянка надавалась зацікавленій особі до введення у дію Земельного кодексу Української РСР (до 15 березня 1991 року) або якщо попередній власник будівель та споруд оформив в установленому порядку правовстановлюючі документи на землю;

правовстановлюючі документи на земельну ділянку – державний акт на право власності на землю, державний акт на право постійного користування землею, договір на право тимчасового користування землею, договір на право тимчасового користування землею (в тому числі на умовах оренди) та договір оренди землі;

розпорядні документи про надання земельної ділянки (правові документи) - рішення органів які відповідно до повноважень, визначених законодавством, надають земельні ділянки у користування або власність;

цільове призначення земельної ділянки - віднесення, відповідно до вимог Земельного кодексу України земель до тієї чи іншої категорії.

2. ДОКУМЕНТИ, ЩО ОБҐРУНТОВУЮТЬ РОЗМІР, ПРИЗНАЧЕННЯ ТА МІСЦЕ РОЗТАШУВАННЯ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ

Документи, що обґрунтовують розмір, призначення та місце розташування земельної ділянки, можуть бути надані у вигляді:

а) документів, самостійно підготовлених зацікавленою особою, в тому числі шляхом отримання офіційної інформації про правовий статус, допустимі види забудови та інше використання земельної ділянки, єдині умови і обмеження забудови окремої земельної ділянки;

б) документів, підготовлених підприємствами та організаціями, визначеними зацікавленими особами. Як правило такими організаціями виступають ліцензовані організації, що мають право здійснення землевпорядної діяльності та, при необхідності, геодезичних вишукувань.

 

3. ВИМОГИ ДО ДОКУМЕНТАЦІЇ ІЗ ЗЕМЛЕУСТРОЮ, ОСОБЛИВОСТІ ЇЇ РОЗГЛЯДУ ТА ПОГОДЖЕННЯ

3.1. Терміни та умови розроблення документації із землеустрою

Тип документації із землеустрою визначається технічним завданням на розробку відповідної документації із землеустрою і може бути визначений як:

· проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки;

· технічна документація із землеустрою щодо передачі земельної ділянки в оренду;

· технічна документація із землеустрою щодо оформлення права користування земельною ділянкою.

Документація із землеустрою складається з текстової та графічної частин.

Документація із землеустрою виготовляється з дотриманням вимог нормативно-правових актів, що регламентують порядок підготовки відповідної документації із землеустрою.

При розробці документації із землеустрою, землевпорядною організацією на підставі технічного завдання територіального органу земельних ресурсів виконуються роботи щодо встановлення меж земельної ділянки у натурі (на місцевості) та складання документа, що посвідчує право на земельну ділянку відповідно до положень Закону України „Про землеустрій” та відповідних підзаконних нормативних актів, тобто права власності, права постійного користування, права оренди.

Закачати зразок оформленого технічного завдання

3.2. Вимоги до текстової частини документації із землеустрою

Текстова частина документації із землеустрою має містити:

а) підстави розроблення документації із землеустрою;

Закачати лист-звернення:

Для фізичних осіб

Для юридичних осіб

б) завдання замовника на розроблення документації із землеустрою;

Замовник погоджує технічне завдання (див. вище)

в) матеріали попереднього погодження (приклад);

1.  Заява до селищної ради про надання дозволу на збір матеріалів попереднього погодження місця розташування об’єкта.

Закачати заяву:

Для фізичних осіб

Для юридичних осіб

2. Обґрунтування площі земельної ділянки та бажаного її місця розташування.

Закачати обгрунтування:

Варіант 1

Варіант 2

3. Дозвіл  селищної ради на збір матеріалів попереднього погодження місця розташування об’єкта.

Закачати обгрунтування:

Варіант 1

Варіант 2

4. Акт вибору земельної ділянки та схема місця розташування об’єкта

Закачати

5. Рішення селищної ради про припинення права користування земельною ділянкою.

При умові, якщо земельна ділянка відводиться іншому землекористувачеві

Закачати

6. Висновки про попереднє погодження місця розташування об’єкта:

Закачати Варіант 1

Закачати Варіант 2

6.1.   районного відділу земельних ресурсів

6.2.  районної Державної екологічної інспекції

6.3.  районної санітарно-епідеміологічної станції

6.4.  районного відділу містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства

6.5.  районного відділу культури

7.  Звернення до селищної ради про винесення матеріалів вибору і попереднього погодження місця розташування об’єкта на розгляд чергової сесії

Звернення готується замовником самостійно, або від імені замовника готує виконавець

Закачати

8. Рішення селищної ради про попереднє погодження місця розташування об’єкта та надання дозволу на складання проекту відведення.

Закачати

г) документи щодо правового статусу земельної ділянки;

Якщо на земельну ділянку виготовлялись правовстановлюючі документи (державний акт на право власності, постійного користування, договора оренди), тоді до матеріалів попереднього погодження прикладаються копії цих документів.

д) документи щодо існуючих та можливих обмежень та обтяжень (план обмежень, наприклад);

Закачати

ЗМІСТ ПРОЕКТУ ВІДВЕДЕННЯ

 1.     Пояснювальна записка

2.     Дозвіл сільської ради на складання проекту землеустрою

3.     Викопіювання з плану території сільської ради

4.     Генплан забудови земельної ділянки

5.     Заява на складання проекту землеустрою

6.     Паспортні дані

7.     Технічне завдання на складання проекту

8.     Висновок головного санітарного  лікаря району

9.     Висновок державної інспекції охорони навколишнього природнього середовища

10. Висновок обласного краєзнавчого музею

11. Висновок відділу містобудування, архітектури та житлово-комунального

      господарства районної державної адміністрації

12. Висновок районного відділу земельних ресурсів

13. План відведення земельної ділянки

14. Розмічувальне креслення

15. Висновок державної землевпорядної експертизи

16. Рішення про затвердження проекту

ЗАКАЧАТИ проект відведення (700kB). Качаємо тільки в універі...:) халява!!!

Деякі графічні матеріалі виконані в COREL Draw 12.0

Далі буде...:)

О.Лагоднюк

 

Сайт создан в системе uCoz