Червень, 04-06                                                             Рівне

               2009

 

„ЗЕМЛЕВПОРЯДНА ОСВІТА В УКРАЇНІ”

Всеукраїнська науково-методична конференція

Запрошення та загальна програма

 

Організатор:

Національний університет водного господарства та природокористування

 

За підтримки та сприяння:

·       Міністерства освіти і науки України

·       Державного комітету із земельних ресурсів України

·       Державної служби геодезії, картографії та кадастру України

·       Київського національного університету будівництва і архітектури

·       Національного університету „Львівська політехніка”

·       Національного університету біоресурсів і природокористування України

·       Львівського національного аграрного університету

·       Харківського національного аграрного університету ім. В.В. Докучаєва

 

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ

Голова:

Антон Третяк – заступник Голови Державного комітету України із земельних ресурсів, д.е.н., проф., член-кореспондент УААН

 

Співголови:

Іван Заєць – заступник голови Державної служби геодезії, картографії та кадастру України, к.т.н.

Степан Войтенко – Голова науково-методичної ради МОН за напрямом підготовки „Геодезія, картографія та землеустрій”, д.т.н., проф.

Василь Гурин – ректор Національного університету водного господарства та природокористування, д.т.н., проф.

Члени оргкомітету:

Петро Черняга – декан факультету землеустрою та геоінформатики НУВГП, д.т.н., проф.

Михайло Ступень –декан землевпорядного факультету Львівського державного аграрного університету, д.е.н., проф.

Корнилій Третяк –директор Інституту геодезії НУ "Львівська політехніка",  д.т.н., проф.

Олександр Князь – декан факультету інженерів землевпорядкування Харківського національного аграрного університету університету ім. В.В. Докучаєва, к.е.н., доцент

Богдан Новак – декан факультету землевпорядкування Національного університету біоресурсів і природокористування України, к.с.-г.н., доцент

Ольга Петраковська – завідувач кафедри землевпорядкування та кадастру КНУБА, д.т.н., проф.

Ярослав Корсун – директор Рівненського державного аграрного коледжу

 


 

Матеріали конференції будуть опубліковані в збірнику „Вісник НУВГП”.

Теми та тези доповідей приймаються оргкомітетом до 01 травня 2009 року за адресою: fzg@ukr.net (для довідок - тел./факс 8(0362) 235084 Янчук Руслан Миколайович). Бронювання місць в готелях буде здійснюватись відповідно до замовлень учасників.

Робота конференції запланована у формі пленарних та секційних засідань.

Під час роботи конференції буде працювати виставка підручників, посібників та навчально-методичного забезпечення підготовки фахівців за напрямом „Геодезія, картографія та землеустрій” вищих навчальних закладів України, програмних продуктів та новітніх геодезичних приладів.


 

НАПРЯМИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ

1.    Стандарти та навчальні плани підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем – бакалавр.

2.    Інноваційні методи та технології навчання.

3.    Науково-методичне забезпечення підготовки молодших спеціалістів.

4.    Організація проведення навчальних та виробничих практик.

5.    Впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу.

6.    Проблеми підготовки фахівців за професійним спрямуванням (магістерська підготовка).

 

ГРАФІК РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ

Четвер 4 червня

10.00-13.00 – Реєстрація учасників конференції

14-00-18.00 – Відкриття конференції, пленарне засідання

 

Пятниця 5 червня

10.00-13.00 – Робота конференції за тематичними напрямами

14.00-18.00 – Продовження роботи за тематичними напрямами

 

Субота 6 червня

9.00-11.00 – Підсумкове засідання, прийняття ухвали конференції

11.00-18.00 – Поїздка в Почаївську лавру та м.Острог

 

 

Сайт создан в системе uCoz