Побудова шарів сільськогосподарських угідь

 

До сільськогосподарських угідь відноситься – рілля, сіножаті, пасовища, сади, хмільники, ягідники.

При створенні межі угіддя рілля використовується закладка  Ситуація

Папка ЗНАКИ –

7 Растительность и грунты,

71 Растительный покров,

Контур растительности П.

Для створення умовного позначення рілля використаємо команду:

71 Растительный покров,

713 Растительность травянистая,

7132 Растительность травяная искусственного происхождения,

71324 Пашня,

Пашня богарная – П.

При створенні межі осушеної ріллі використовується команда з класифікатора:

7 Растительность и грунты,

713 Растительность травянистая,

7132 Растительность травяная искусственного происхождения,

71324 Пашня,

Пашня с осушення – П.

Для створення умовного позначення осушена рілля використаємо команду:

71 Растительный покров,

713 Растительность травянистая,

7132 Растительность травяная искусственного происхождения,

71324 Пашня,

Пашня осушенная закрытым дренажем – Т, або

Пашня осушенная открытым дренажем – Т,

Створені об’єкти відносяться до шару Rillia.


 

Для побудови угіддя сіножаті використовується закладка  Ситуація

Папка ЗНАКИ –

7 Растительность и грунты,

71 Растительный покров,

713 Растительность травянистая,

7132 Растительность травяная искусственного происхождения,

71326 Сенокосы,

Сенокос чистый – П.

Для поліпшених сінокосів необхідно використовувати команду з класифікатора: Сенокос коренного улучшения П.

При потребі використовуються команди:

Сенокос осушенный открытым дренажем – П, або

Сенокос осушенный закрытым дренажем – П.

Побудовані об’єкти необхідно віднести до шару Sino.

Для створення фруктових садів використовується команда з класифікатора:

7 Растительность и грунты,

71 Растительный покров,

711 Растительность древесная,

7112 Растительность древесная искусственного происхождения,

Сады фруктовые и цитрусовые - П.

Дані об’єкти відносяться до шару Sad.

При побудові ягідників використовується команда з класифікатора:

7 Растительность и грунты,

71 Растительный покров,

712 Растительность кустарниковая,

7122 Растительность кустарниковая искусственного происхождения,

Ягодники - П.

Побудовані об’єкти  відносяться до шару Yagoda.

Для створення хмільників використовується команда класифікатора:

7 Растительность и грунты,

71 Растительный покров,

712 Растительность кустарниковая,

7122 Растительность кустарниковая искусственного происхождения,

Плантации технических культур - П.

Об’єкти  відносяться до шару Hmil.

 

 

Сайт создан в системе uCoz