ƒууууже багато про охоронн≥ зони

ќхоронна зона Ц це територ≥¤ ќ–¬« ≥ природокористуванн¤,
¤ка вид≥л¤Їтьс¤ навколо особливо ц≥нних природних обТЇкт≥в, водних обТЇкт≥в, обТЇкт≥в ≥сторичноњ культурноњ спадщини,
вздовж л≥н≥њ звТ¤зку, Ћ≈ѕ, маг≥стральних трубопровод≥в, земель транспорту, навколо обТЇкт≥в промисловост≥ дл¤ забезпеченн¤
належних умов експлуатац≥њ ≥ запоб≥ганн¤ випадкам можливого ушкодженн¤.

 

ќхоронн≥ зони вздовж Ћ≈ѕ.

ѕостанова  аб≥нету ћ≥н≥стр≥в ”крањни в≥д 04.03.97 за є209.

ќхоронн≥ зони електричних мереж встановлюютьс¤ вздовж Ћ≈ѕ у вигл¤д≥ земельних д≥л¤нок ≥
поверхневого простору, обмежених вертикальними площинами, що вид≥лен≥ по обидв≥ сторони л≥н≥њ в≥д крайн≥х провод≥в на в≥дстан≥:

-          2м Ц до 1к¬;

-          10 м Ц до 20 к¬;

-          15 м Ц до 35 к¬;

-          20 м Ц 110 к¬;

-          25 м Ц 150, 220 к¬;

-          30 м Ц до 500 к¬;

-          40 м Ц 750 к¬.

 

ќхоронн≥ зони вздовж л≥н≥й звТ¤зку.

ѕостанова  аб≥нету ћ≥н≥стр≥в ”крањни в≥д 29.01.96 за є135.

Ќа трасах кабельних ≥ пов≥тр¤них л≥н≥й звТ¤зку ≥ навколо випром≥нюючих споруд електрозвТ¤зку
встановлюютьс¤ охоронн≥ зони дл¤ п≥дземних ≥ пов≥тр¤них л≥н≥й звТ¤зку, дл¤ наземних ≥ п≥дземних
 необслуговуваних регенерац≥йних (п≥дсилювальних) пункт≥в кабельних л≥н≥й звТ¤зку Ц це смуга земл≥
(д≥л¤нки земл≥) вздовж л≥н≥й обмежена паралельними л≥н≥¤ми, в≥ддаленими в≥д трас п≥дземних кабел≥в,
 в≥д крайн≥х провод≥в пов≥тр¤них л≥н≥й або обмежена замкненою л≥н≥Їю, в≥ддаленою в≥д ст≥нок контейнера
регенерайц≥йного на в≥дстан≥ 2 метр≥в з кожного боку.

 

ќхоронн≥ зони вздовж обТЇкт≥в трубопров≥дного транспорту.

ѕостанова  аб≥нету ћ≥н≥стр≥в ”крањни в≥д 16.11.2002 за є1747.

ќбТЇкти трубопров≥дного транспорту Ц маг≥стральн≥ та промислов≥ трубопроводи,
включаючи наземн≥, надземн≥ ≥ п≥дземн≥ л≥н≥йн≥ частини трубопровод≥в, а також об'Їкти та споруди,
основне ≥ допом≥жне обладнанн¤, що забезпечують безпечну та над≥йну експлуатац≥ю трубопров≥дного транспорту.

ќхоронна зона об'Їкт≥в маг≥стрального трубопров≥дного транспорту (дал≥ - охоронна зона) - земельна д≥л¤нка,
прилегла до об'Їкт≥в маг≥стрального трубопров≥дного транспорту, обмежена умовними л≥н≥¤ми з обох бок≥в трубопроводу паралельно 
його ос≥ (об'Їкту), на ¤к≥й обмежуЇтьс¤ провадженн¤ господарськоњ д≥¤льност≥.
ƒл¤ забезпеченн¤ безпечноњ експлуатац≥њ об'Їкт≥в маг≥стрального трубопров≥дного транспорту встановлюютьс¤ охоронн≥ зони :
ќхоронн≥ зони об'Їкт≥в маг≥стральних газопровод≥в I ≥ II класу
-----------------------------------------------------------------------------
  ѕоказник  |         ”мовний д≥аметр з газопроводу, м≥л≥метр≥в
            |----------------------------------------------------------------
            |             газопров≥д I класу                  | газопров≥д
            |                                                 |  II класу
            |-------------------------------------------------+--------------
            |до 300 |в≥д 301|в≥д 601|в≥д 801|в≥д 1001|в≥д 1201|до 300 |б≥льш
            |включно|до 600 |до 800 |до 1000|до 1200 |до 1400 |включно|¤к 300
-----------------------------------------------------------------------------
Ўирина охо-    100     150     200     250      300      350      75     125
ронноњ зони
з обох бок≥в
в≥д ос≥,
метр≥в
 
–озм≥р охо-    500     500     700     700       700     700      500    500
ронноњ зони
дл¤ компре-
сорних стан-
ц≥й (в≥д
огорож≥),
метр≥в
 
–озм≥р охо-    150     175     200     250       300     350      100    125
ронноњ зони
дл¤ газороз-
под≥льних
станц≥й
(в≥д огоро-
ж≥), метр≥в
 
–озм≥р охо-    150     175     200     250       300     350       100      125
ронноњ зони
дл¤ газо-
зб≥рних
пункт≥в
(в≥д огоро-
ж≥), метр≥в
 
–озм≥р охо-    100 (дл¤ ус≥х тип≥в автомоб≥льних газонаповнювальних компресорних
ронноњ зони    станц≥й)
дл¤ автомо-
б≥льних га-
зонаповню-
вальних
компресор-
них станц≥й
≥з Pp=20
ћѕа (в≥д
огорож≥),
метр≥в
 
–озм≥р охо-    300 - до житлових буд≥вель
ронноњ зони    500 - до громадських ≥ промислових буд≥вель ≥ споруд
дл¤ сверд-
ловин п≥д-
земних схо-
вищ газу
(в≥д гирла
свердловини), метр≥в
ќ’ќ–ќЌЌ≤ «ќЌ»
об'Їкт≥в маг≥стральних нафтопровод≥в,
нафтопродуктопровод≥в ≥ конденсатопровод≥в
------------------------------------------------------------------
ѕоказник |   ”мовний д≥аметр нафтопроводу, нафтопродуктопроводу
         |           ≥ конденсатопроводу, м≥л≥метр≥в
         |--------------------------------------------------------
         |        клас нафтопроводу,      |  категор≥¤ насосноњ
         |      нафтопродуктопроводу,     |   перекачувальноњ
         |        конденсатопроводу       |       станц≥њ
         |--------------------------------+-----------------------
         |  IV   | III   |  II   |   I    |  III   |  II   |  I
         |-------+-------+-------+--------+--------+-------+------
         |до 300 |в≥д 301|в≥д 501|в≥д 1001|        |       |
         |включно|до 50  |до 1000|до 1400 |        |       |
------------------------------------------------------------------
Ўирина         75     100     150      200        -       -      -
охоронноњ
зони з
обох бок≥в в≥д
ос≥, метр≥в
 
–озм≥р          _       _       _               100     150    200
охоронноњ
зони насосних 
перекачувальних
станц≥й(в≥д огорож≥),
метр≥в
 
ќ’ќ–ќЌЌ≤ «ќЌ»
об'Їкт≥в маг≥стрального трубопров≥дного транспорту,
призначеного дл¤ транспортуванн¤ р≥дкого ам≥аку
 
---------------------------------------------------
ѕоказник          | ”мовний д≥аметр ам≥акопроводу,
                  |           м≥л≥метр≥в
---------------------------------------------------
                    до 500 включно ≥ Pp < 10 ћѕа
 
Ўирина охоронноњ                            1000
зони з обох бок≥в
в≥д ос≥, метр≥в
 
–озм≥р охоронноњ                            1000
зони в≥д перека-
чувальних насос-
них станц≥й (в≥д
огорож≥), метр≥в
 
ќ’ќ–ќЌЌ≤ «ќЌ»
       об'Їкт≥в маг≥стрального трубопров≥дного транспорту,
             призначеного дл¤ транспортуванн¤ етилену
 
-----------------------------------------------------------------
 —ередн≥й схил |   Ўирина охоронноњ зони залежно в≥д умовного
 м≥сцевост≥ у  |        д≥аметра етиленопроводу, метр≥в
напр¤мку стоку,|
   в≥дсотк≥в   |
               |--------------------------------------------------
               | умовний д≥амет  |умовний д≥аметр |умовний д≥аметр
               |до 150 м≥л≥метр≥в| в≥д 151 до 300 |  б≥льш ¤к 300
               |     включно     |   м≥л≥метр≥в   |   м≥л≥метр≥в
               |                 |     включно    |
------------------------------------------------------------------
ƒо 1                          150              200             300
 
¬≥д 1 до 5                    300              400             600
 
¬≥д 5 до 10                   400              550             800
 
Ѕ≥льш ¤к 10                   600              800            1000
 
Ќа багатониткових л≥н≥йних частинах об'Їкт≥в маг≥стрального трубопров≥дного транспорту розм≥ри
охоронноњ зони визначаютьс¤ в≥д ос≥ крайн≥х маг≥стральних трубопровод≥в.

 

¬одоохоронна зона Ц це «ќ–¬« дл¤ створенн¤ спри¤тливого режиму водних обТЇкт≥в,
попередженн¤ њх засм≥ченн¤, замуленн¤ ≥ вичерпанн¤, знищенн¤ навколо водних рослин ≥ тварин,
а також зменшенн¤ коливанн¤ вздовж р≥чок та ≥нших водних обТЇкт≥в.

–озм≥ри водоохоронних зон визначаютьс¤ за проектами землеустрою.

¬≥дпов≥дно до ѕостанови  аб≥нету ћ≥н≥стр≥в ”крањни 
 є 486 в≥д 8 травн¤ 1996 року водоохоронна зона маЇ внутр≥шню ≥ зовн≥шню меж≥.

¬нутр≥шн¤ межа водоохоронноњ зони зб≥гаЇтьс¤ з м≥н≥мальним р≥внем води у водному об'Їкт≥.

«овн≥шн¤ межа водоохоронноњ зони, ¤к правило, прив'¤зуЇтьс¤ до на¤вних контур≥в
с≥льськогосподарських уг≥дь, шл¤х≥в, л≥сосмуг, меж заплав, надзаплавних терас, бровок
схил≥в, балок та ¤р≥в ≥ визначаЇтьс¤ найб≥льш в≥ддаленою в≥д водного об'Їкта л≥н≥Їю:

Ј        затопленн¤ при максимальному повеневому (паводковому) р≥вн≥ води, що повторюЇтьс¤
один раз за дес¤ть рок≥в;

Ј        берегоруйнуванн¤, меандруванн¤;

Ј        тимчасового та пост≥йного п≥дтопленн¤ земель;

Ј        ероз≥йноњ активност≥;

Ј        берегових схил≥в ≥ сильноеродованих земель.

¬здовж р≥чок, мор≥в ≥ навколо озер, водосховищ та ≥нших водойм з метою охорони
поверхневих водних об'Їкт≥в в≥д забрудненн¤ ≥ засм≥ченн¤ та збереженн¤ њх водност≥
у межах водоохоронних зон вид≥л¤ютьс¤ земельн≥ д≥л¤нки п≥д прибережн≥ захисн≥ смуги.

ѕрибережн≥ захисн≥ смуги встановлюютьс¤ по берегах р≥чок та навколо водойм
уздовж ур≥зу води (у меженний пер≥од) шириною («емельний кодекс ”крањни, ст.60):

 а) дл¤ малих р≥чок, струмк≥в ≥ пот≥чк≥в, а також ставк≥в площею менш ¤к 3 гектари - 25 метр≥в;

 б) дл¤ середн≥х р≥чок, водосховищ на них, водойм, а також ставк≥в площею понад 3 гектари - 50 метр≥в;

 в) дл¤ великих р≥чок, водосховищ на них та озер - 100 метр≥в.

 ѕри крутизн≥ схил≥в б≥льше трьох градус≥в м≥н≥мальна ширина прибережноњ захисноњ смуги подвоюЇтьс¤.

–озм≥р та меж≥ прибережноњ захисноњ смуги уздовж мор≥в та навколо морських заток ≥ лиман≥в
встановлюютьс¤ за проектами землеустрою, а в межах населених пункт≥в - з урахуванн¤м м≥стобуд≥вноњ документац≥њ.

 

«она сан≥тарноњ охорони Ц це «ќ–¬«, що прил¤гаЇ до п≥дземних та в≥дкритих
джерел водопостачанн¤, водозб≥рних ≥ водоочисних споруд, водовод≥в, обТЇкт≥в оздоровчого призначенн¤
з метою забезпеченн¤ њх сан≥тарно Ц еп≥дем≥олог≥чноњ над≥йност≥.

 

—ан≥тарно Ц захисна зона Ц це територ≥¤, що в≥докремлюЇ в≥д житловоњ забудови обТЇкти, ¤к≥
Ї джерелом вид≥ленн¤ шк≥дливих речовин, запах≥в, п≥двищенн¤ р≥вн≥в шуму, в≥брац≥њ, ультразвуку та ≥нших
шк≥дливих випром≥нювань.

«г≥дно ƒержавних сан≥тарних правил плануванн¤ та забудови населених пункт≥в, затверджених
наказом ћ≥н≥стерства охорони здоров'¤ ”крањни в≥д 19.06.96 р. N 173 встановлюютьс¤ наступн≥ розм≥ри
сан≥тарно-захисних зон:

 

’≥м≥чн≥ п≥дприЇмства та виробництва

 лас I. ј. —ан≥тарно-захисна зона 3000 м

 1. ¬иробництво б≥лково-в≥там≥нного концентрату (поприну).

Ѕ. —ан≥тарно-захисна зона 1000 м

 1. ¬иробництво зв'¤заного азоту (ам≥аку, азотноњ кислоти, азотнотукових та ≥нших добрив).

 2. ¬иробництво нап≥впродукт≥в ан≥л≥но-фарбовоњ промисловост≥ бензольного та еф≥рного
р¤ду (ан≥л≥н≥в, н≥тробензолу, н≥троан≥л≥ну, алк≥лам≥нолу, хлорбензолу, н≥трохлорбензолу,
фенолу та ≥н.) при загальн≥й потужност≥ виробництва понад 1000 т/р≥к.

 3. ¬иробництво нап≥впродукт≥в нафталенового ≥ антраценового р¤ду (бетанафтолу, аш-кислоти,
фен≥лперикислоти, перикислоти, антрах≥нону, фталевого анг≥дриду та ≥н.) понад 2000 т/р≥к.

 4. ¬иробництво бромного зал≥за.

 5. ¬иробництво целюлози ≥ нап≥вцелюлози за кислим сульф≥тним, б≥сульф≥тним або моносульф≥тним
способами з виготовленн¤м варочних розчин≥в шл¤хом спалюванн¤ с≥рки або ≥нших матер≥ал≥в, ¤к≥
м≥ст¤ть с≥рку, а також виробництво целюлози сульфатним способом (сульфатцелюлози).

 6. ¬иробництво св≥тильного, вод¤ного та генераторного газ≥в при потужност≥ понад 50000 м3/год.

 7. —танц≥њ п≥дземноњ газиф≥кац≥њ вуг≥лл¤.

 8. ¬иробництво њдкого натру та хлору електрол≥тичним способом.

 9. ¬иробництво р≥дких метал≥в методом хлоруванн¤ (титано-магнетитове та ≥н.).

 10. ¬иробництво штучного в≥скозного волокна та целофану.

 11. ¬иробництво концентрованих м≥неральних добрив.

 12. ¬иробництво орган≥чних розчинник≥в та масел (бензолу, толуолу, ксилолу, нафтолу, фенолу,
креозолу, антрацену, фенантрену, акридину, карбозолу).

 13. ¬иробництво миш'¤ку та його неорган≥чних сполук.

 14. ¬иробництво нафтового газу в к≥лькост≥ б≥льше 5000 м3/год.

 15. ѕ≥дприЇмства по переробц≥ нафти (при переробц≥ нафти з вм≥стом с≥рки менше 0,5% (вагових)
сан≥тарно-захисну зону належить приймати розм≥ром 500 м).

 16. ¬иробництво п≥криновоњ кислоти.

 17. ¬иробництво плав≥ковоњ кислоти, кр≥ол≥ту, фтористого водню та фтористих солей.

 18. ѕ≥дприЇмства по переробц≥ кам'¤ного вуг≥лл¤.

 19. ѕ≥дприЇмства по х≥м≥чн≥й переробц≥ торфу.

 20. ѕ≥дприЇмства по переробц≥ горючих сланц≥в.

 21. ¬иробництво ртут≥.

 22. ¬иробництво саж≥.

 23. ¬иробництво с≥рчаноњ кислоти, олеуму та с≥рчистого газу.

 24. ¬иробництво с≥рковуглецю.

 25. ¬иробництво сол¤ноњ кислоти.

 26. ¬иробництво суперфосфату.

 27. ¬иробництво фосфору (жовтого, червоного) та фосфорорган≥чних сполук (т≥офос, карбофос та ≥н.).

 28. ¬иробництво хлорованих та г≥дрохлорованих вуглеводн≥в.

 29. ¬иробництво карб≥ду кальц≥ю, ацетилену з карб≥ду кальц≥ю та пох≥дних на основ≥ ацетилену.

 30. ¬иробництво диметилтерефталату.

 31. ¬иробництво волокна "н≥трон".

 32. ¬иробництво капролактаму.

 33. ¬иробництво синтетичного етилового спирту с≥рчанокислим методом або методом пр¤моњ
г≥дратац≥њ при на¤вност≥ упарюванн¤ с≥рчаноњ кислоти або очистки в≥д с≥рки.

 34. ¬иробництво штучного каучуку.

 35. ¬иробництво порофор≥в.

 36. ¬иробництво ам≥н≥в (монометилам≥ни, диметилам≥ни, д≥етилам≥ни, триетилам≥ни та ≥н.).

 37. ¬иробництво ц≥ан≥стих солей (кал≥ю, натр≥ю, м≥д≥ та ≥н.), ц≥анплаву, диц≥анам≥ду, ц≥анам≥ду кальц≥ю.

 38. ¬иробництво кислот: ам≥ноенантовоњ, ам≥ноундекановоњ, ам≥нопеларгоновоњ, т≥одивалер≥ановоњ та
≥зофтал≥Ївоњ.

 39. ¬иробництво н≥тр≥натр≥ю, г≥дразину сульфату, г≥дразин г≥драту, сульфату амон≥ю,
т≥он≥лхлориду, вуглеамон≥йних солей та амон≥ю вуглекислого.

 40. ¬иробництво ацетилену ≥з вуглеводневих газ≥в.

 41. ¬иробництво диметилформам≥ду.

 42. ¬иробництво етиловоњ р≥дини.

 43. ¬иробництво катал≥затор≥в.

 44. ¬иробництво продукт≥в та нап≥впродукт≥в дл¤ синтетичних пол≥мерних матер≥ал≥в.

 45. ¬иробництво с≥рчистих орган≥чних барвник≥в (с≥рчисто-чорних та ≥н.).

 46. ¬иробництво син≥льноњ кислоти та њњ пох≥дних (акрилати, д≥≥зоц≥анати та ≥н.).

 47. ¬иробництво берил≥ю.

 48. ¬иробництво х≥м≥чних синтетичних л≥карських препарат≥в.

 49. ¬иробництво синтетичних жирних кислот та виробництво вищих жирних спирт≥в пр¤мим окисленн¤м киснем.

 50. ¬иробництво меркаптан≥в та централ≥зован≥ установки одарируванн¤ газу меркаптанами ≥з складами одоранту.

 51.  ал≥йн≥ комб≥нати.

 лас II. —ан≥тарно-захисна зона 500 м

 1. ¬иробництво сечовини та т≥осечовини.

 2. ѕ≥дприЇмства по переробц≥ природного нафтового газу.

 3. ¬иробництво н≥об≥ю.

 4. ¬иробництво танталу.

 5. ¬иробництво генераторного газу на вуг≥лл≥ та торф≥ у к≥лькост≥ 25000-50000 м3/год.

 6. ¬иробництво та переробка природних смол та њх залишк≥в (кам'¤новуг≥льного пеку та ≥н.).

 7. ¬иробництво кальцинованоњ соди ам≥ачним способом у к≥лькост≥ понад 400000 т/р≥к.

 8. ¬иробництво синтетичного етилового спирту за с≥рчанокислим способом
або способом пр¤моњ г≥дратац≥њ при в≥дсутност≥ цеху упарюванн¤ с≥рчаноњ кислоти, а
також при в≥дсутност≥ очистки в≥д с≥рки на завод≥ при другому способ≥ виробництва.

 9. ¬иробництво ам≥ачноњ, кал≥Ївоњ, натр≥Ївоњ та кальц≥Ївоњ сел≥три.

 10. ¬иробництво х≥м≥чних орган≥чних реактив≥в.

 11. ¬иробництво пластичних мас ≥з еф≥р≥в целюлози.

 12. ¬иробництво корунду.

 13. ¬иробництво хлористого бар≥ю з утил≥зац≥Їю с≥рководню.

 14. ¬иробництво техн≥чного саломасу (з одержанн¤м водню неелектричним способом).

 15. ¬иробництво штучних (м≥дно-ам≥ачних ≥ ацетатних), а також синтетичних х≥м≥чних
волокон (капрон, лавсан, хлорин, в≥нол, ан≥д, енант).

 16. ¬иробництво ультрамарину.

 17. ¬иробництво хромового анг≥дриду та солей хромовоњ кислоти.

 18. ¬иробництво штучноњ шк≥ри ≥з застосуванн¤м летучих орган≥чних розчинник≥в.

 19. ¬иробництво складних еф≥р≥в.

 20. ¬иробництво продукт≥в орган≥чного синтезу (спирту, етилового еф≥ру та ≥н.)
≥ нафтових газ≥в при переробц≥ понад 5000 м3/год.

 21. ¬иробництво нап≥впродукт≥в ан≥л≥но-фарбовоњ промисловост≥: бензольного
р¤ду та еф≥рного р¤ду (ан≥л≥н≥в, н≥тробензолу, н≥троан≥л≥ну, алк≥лам≥нолу, хлорбензолу,
н≥трохлорбензолу, фенолу та ≥н.) при сумарн≥й потужност≥ менше 1000 т/р≥к.

 22. ¬иробництво нап≥впродукт≥в нафталенового ≥ антраценового р¤ду (бетанафтолу,
аш-кислоти, фен≥лперикислоти, перикислоти, антрах≥нону, фталевого анг≥дриду та ≥н.) при
сумарн≥й потужност≥ до 2000 т/р≥к.

 23. ¬иробництво кубових фарбник≥в ус≥х клас≥в азотол≥в та азоам≥н≥в.

 24. ≈кспериментальн≥ заводи ан≥л≥но-фарбовоњ промисловост≥ при сумарн≥й потужност≥ до
2000 т/р≥к ≥ напрацьовуюч≥ виробництва менше 1000 т/р≥к.

 25. ѕ≥дприЇмства по виробництву азбестових вироб≥в.

 26. ¬иробництво оцтовоњ кислоти.

 27. ¬иробництво пол≥етилену та пол≥проп≥лену на основ≥

нафтового супутнього газу.

 28. ¬иробництво кормових др≥ждж≥в та фурфуролу ≥з деревини ≥ с≥льськогосподарських
в≥дход≥в способом г≥дрол≥зу.

 29. ¬иробництво «,«-д≥-(хлорметил)оксоциклобутану, пол≥карбонату, сопол≥мер≥в етилену
з проп≥леном на основ≥ нафтових супутн≥х газ≥в; пол≥мер≥в вищих пол≥олеф≥н≥в на основ≥ нафтових супутн≥х газ≥в.

 30. ¬иробництво дьогтю, р≥дких та летучих погон≥в з деревини, метилового спирту,
оцтовоњ кислоти, скип≥дару, терпентинних масел, ацетону, креозоту.

 31. ¬иробництво н≥котину.

 32. ¬иробництво фенолальдег≥дних, пол≥еф≥рних, епоксидних та ≥нших штучних смол в к≥лькост≥ понад 300 т/р≥к.

 33. ¬иробництво синтетичноњ камфори ≥зомеризац≥йним способом.

 34. ¬иробництво мелам≥ну та ц≥апуровоњ кислоти.

 35. ¬иробництво пол≥карбонат≥в.

 лас III. —ан≥тарно-захисна зона 300 м

 1. ¬иробництво б≥туму та ≥нших продукт≥в ≥з залишк≥в перегону кам'¤новуг≥льного
дьогтю, нафти, хвоњ (гудрону, нап≥вгудрону та ≥н.).

 2. ¬иробництво кальцинованоњ соди ам≥ачним способом у к≥лькост≥ менше 400000 т/р≥к.

 3. ¬иробництво каустичного њдкого натру способом Ћев≥га та вапн¤ним.

 4. ¬иробництво м≥неральних солей, за вин¤тком солей миш'¤ку, фосфору, хрому, свинцю, ртут≥.

 5. ¬иробництво нафтового газу в к≥лькост≥ в≥д 1000 до 5000 м3/год, а також генераторного газу
в≥д 5000 до 25000 м3/год.

 6. ¬иробництво пластичних мас (карбол≥ту, хлорв≥н≥лу та ≥н.).

 7. ¬иробництво фенолальдег≥дних прес-матер≥ал≥в, а також пресованих ≥
намотувальних вироб≥в ≥з паперу та тканин, просочених фенолальдег≥дними
смолами в к≥лькост≥ понад 100 т/р≥к.

 8. ¬иробництво штучних м≥неральних фарб.

 9. ѕ≥дприЇмства по регенерац≥њ гум та каучуку.

 10. ¬иробництво по виготовленню шин, гумових техн≥чних вироб≥в, ебон≥ту та клеЇного взутт¤,
а також гумовоњ сум≥ш≥ дл¤ них.

 11. ’≥м≥чна переробка руд р≥дких метал≥в дл¤ одержанн¤ солей сурми, в≥смуту, л≥т≥ю та ≥н.

 12. ¬иробництво тукосум≥шей.

 13. ¬иробництво вуг≥льних вироб≥в дл¤ електропромисловост≥ (щ≥тки, електровугл≥ та ≥н.).

 14. ¬иробництво по вулкан≥зац≥њ вироб≥в з гуми ≥з застосуванн¤м с≥рковуглецю.

 15. ¬иробництво ацетальдег≥ду парофозним способом без застосуванн¤ метал≥чноњ ртут≥.

 16. ¬иробництво та базисн≥ склади ам≥ачноњ води.

 17. ¬иробництво пол≥стиролу та сопол≥мер≥в стиролу.

 18. ¬иробництво кремн≥йорган≥чних лак≥в, р≥дини ≥ смол.

 19. √азорозпод≥льн≥ станц≥њ маг≥стральних газопровод≥в з одоризац≥йними установками меркаптанами.

 20. ¬иробництво себац≥новоњ кислоти.

 21. ¬иробництво в≥н≥лацетату, пол≥в≥н≥лацетату, пол≥в≥н≥лового спирту, пол≥в≥н≥лацетатноњ емульс≥њ, ацетал≥в та в≥н≥флексу.

 22. ¬иробництво по переробц≥ фторопласт≥в.

 23. ¬иробництво пластиф≥катор≥в.

 24. ¬иробництво кормових др≥ждж≥в ≥з в≥дход≥в деревини та с≥льського господарства (сон¤шниковоњ лузги, кукурудз¤них качан≥в, соломи та ≥н.) методом г≥дрол≥зу.

 25. ¬иробництво ≥зоактилового спирту, ол≥йного анг≥дриду, ол≥йноњ кислоти, пенопласту, в≥н≥лтолуолу, пол≥в≥н≥лтолуолу, пол≥уретан≥в дл¤ литт¤, пол≥формальдег≥ду, регенерац≥њ орган≥чних кислот (оцтовоњ, ол≥йноњ та ≥н.), формал≥ну, уротроп≥ну, нентаеритриту, метилп≥рол≥дону, пол≥в≥н≥лп≥рол≥дону, продукт≥в орган≥чного синтезу (спирту, етилового спирту) ≥з нафтового газу при переробц≥ менше 5000 м3/год.

 26. ¬иробництво лак≥в (ол≥йного, спиртового, друкарського, дл¤ гумовоњ промисловост≥, ≥золюючого та ≥н.).

 27. ¬иробництво ол≥фи.

 28. ¬иробництво фенолальдег≥дних, пол≥еф≥рних, пол≥ам≥дних, епоксидних та ≥нших штучних смол у к≥лькост≥ до 300 т/р≥к.

 29. ¬иробництво карбон≥л≥в метал≥в.

 30. ¬иробництво мет≥он≥ну.

 31. ¬иробництво антиб≥отик≥в б≥олог≥чним шл¤хом.

 лас IV. —ан≥тарно-захисна зона 100 м

 1. ¬иробництво паперу ≥з готовоњ целюлози та ганч≥р'¤.

 2. ¬иробництво галал≥ту та ≥нших б≥лкових пластик≥в (ам≥нопласти та ≥н.).

 3. ¬иробництво гл≥церину.

 4. ¬иробництво емалей на конденсац≥йних смолах.

 5. ¬иробництво мила.

 6. ¬иробництво органопрепарат≥в (див. м'¤сокомб≥нати).

 7. ¬иробництво генераторного газу на вуг≥лл≥ та торф≥ у к≥лькост≥ до 5000 м3/год.

 8. ’≥м≥чна переробка руд р≥дк≥сних метал≥в дл¤ одержанн¤ солей мол≥бдену, вольфраму ≥ кобальту.

 9. ¬иробництво фенолальдег≥дних прес-матер≥ал≥в, а також пресованих ≥ намотувальних вироб≥в ≥з паперу ≥ тканини, прос¤кнутих фенолальдег≥дними смолами у к≥лькост≥ не б≥льше 100 т/р≥к.

 10. ¬иробництво техн≥чного саломасу (з одержанн¤м водню електрол≥тичним способом).

 11. ¬иробництва солеварн≥ та солерозмольн≥.

 12. ¬иробництво фармацевтичних солей кал≥ю (хлористого, с≥рчанокислого ≥ поташу).

 13. ¬иробництво гумового взутт¤ без застосуванн¤ орган≥чних розчинник≥в ≥ гумових сум≥шей без застосуванн¤ саж≥.

 14. ¬иробництво тук≥в р≥дких.

 15. ¬иробництво ван≥л≥ну та сахарину.

 16. ¬иробництво нафтового газу в к≥лькост≥ до 1000 м3/год.

 17. ¬иробництво пресувальних матер≥ал≥в (фенолформальдег≥дних, сечовинно- ≥ мелам≥ноформальдег≥дних, кремн≥йорган≥чних та ≥н.).

 18. ¬иробництво штучноњ шк≥ри на основ≥ пол≥в≥н≥лхлоридних та ≥нших смол без застосуванн¤ летких орган≥чних розчинник≥в.

 19. ¬иробництво пол≥хлорв≥н≥лового пластиф≥кату, в≥н≥пласту, м≥пластових сепаратор≥в п≥нопол≥уретану, поропласт≥в, склопласт≥в, стиропору.

 20. ¬иробництво алкалоњд≥в ≥ галенових препарат≥в.

 21. ¬иробництво м≥неральних природних фарб (крейди, охри, мум≥њ та ≥н.).

 22. ¬иробництво парфюмер≥њ.

 23. ¬иробництво дубильного екстракту.

 24. ¬иробництво вироб≥в ≥з синтетичних смол, пол≥мерних матер≥ал≥в та пластичних мас р≥зними методами (пресуванн¤м, екструз≥Їю, литт¤м п≥д тиском, вакуум-формуванн¤м та ≥н.).

 25. ¬иробництво синтетичних порошкопод≥бних миючих засоб≥в.

 26. ’≥мчистка.

 лас V. —ан≥тарно-захисна зона 50 м

 1. ¬иробництво неорган≥чних реактив≥в при в≥дсутност≥ хлорних цех≥в.

 2. ¬иробництво по вулкан≥зац≥њ гуми без застосуванн¤ с≥рковуглецю.

 3. ¬иробництво вуглекислоти та "сухого льоду".

 4. ¬иробництво штучних перл≥в.

 5. ¬иробництво вироб≥в ≥з пластичних мас та синтетичних смол (т≥льки механ≥чна обробка).

 6. ¬иробництво фотох≥м≥чне (фотопластинок, к≥нопл≥вки та фотопаперу).

 7. ¬иробництво тук≥в вуглекислих.

 8. ѕункти очистки, промивки та пропарки цистерн (при перевезенн≥ нафти ≥ нафтопродукт≥в).

 9. ¬иробництво р≥зних вид≥в паперу ≥ картону ≥з прив≥зних нап≥вфабрикат≥в; виробництво деревноњ маси та нап≥вцелюлози ≥з застосуванн¤м соди або моносульф≥ту при одержанн≥ готового моносульф≥ту ≥ без спалюванн¤ в≥дпрацьованих луг≥в, що м≥ст¤ть с≥рку, та ≥нших матер≥ал≥в без застосуванн¤ р≥дкого с≥рчистого газу.

 10. «аводи пол≥граф≥чних фарб.

 11. ¬иробництво готових л≥карських форм.

 12. ¬иробництво стиснутих та скраплених продукт≥в под≥лу пов≥тр¤.

 

ћеталург≥йн≥, машинобуд≥вн≥ та металообробн≥ п≥дприЇмства ≥

виробництва

 лас I. —ан≥тарно-захисна зона 1000 м

 1. ѕ≥дприЇмства по вторинн≥й переробц≥ кольорових метал≥в (м≥д≥, свинцю, цинку та ≥н.) в к≥лькост≥ б≥льше 3000 т/р≥к.

 2. ¬иробництво по випалюванню коксу.

 3. ¬иробництво по виплавц≥ чавуну при загальному об'Їм≥ доменних печей б≥льш 1500 м3.

 4.  омб≥нат чорноњ металург≥њ з повним металург≥йним циклом потужн≥стю б≥льше млн.т/р≥к чавуну ≥ стал≥.

 5. ¬иробництво стал≥ мартен≥вським ≥ конверторним способами з цехами по переробц≥ в≥дход≥в (розмел томасшлаку ≥ т.≥н.) при випуску основноњ продукц≥њ в≥д 1 млн.т/р≥к ≥ б≥льше.

 6. ¬иробництво по виплавц≥ кольорових метал≥в безпосередньо ≥з руд ≥ концентрат≥в (в тому числ≥ свинцю, олова, м≥д≥, н≥келю).

 7. ¬иробництво алюм≥н≥ю способом електрол≥зу розплавлених солей алюм≥н≥ю (глинозему).

 8. ¬иробництво по виплавц≥ спецчавун≥в; виробництво феросплав≥в.

 9. ѕ≥дприЇмства по агломеруванню руд чорних та кольорових метал≥в та п≥ритних огарк≥в.

 10. ¬иробництво глинозему (оксиду алюм≥н≥ю).

 11. ¬иробництво чавунного фасонного литт¤ в к≥лькост≥ б≥льше 100000 т/р≥к.

 лас II. —ан≥тарно-захисна зона 500 м

 1. ¬иробництво магн≥ю (вс≥ма способами, кр≥м хлоридного).

 2. ¬иробництво кольорових метал≥в у к≥лькост≥ понад 2000 т/р≥к.

 3. ѕ≥дприЇмства по вторинн≥й переробц≥ кольорових метал≥в (м≥д≥, свинцю, цинку та ≥н.) в к≥лькост≥ в≥д 2000 до 3000 т/р≥к.

 4. ¬иробництво по виплавц≥ чавун≥в при загальному об'Їм≥ доменних печей в≥д 500 до 1500 м3.

 5.  омб≥нат чорноњ металург≥њ з повним металург≥йним циклом потужн≥стю до 1 млн.т/р≥к чавуну та стал≥.

 6. ¬иробництво стал≥ мартен≥вським, електроплавильним ≥ конверторним способами з цехами по переробц≥ в≥дход≥в (розмел томасшлаку та ≥н.) при випуску основноњ продукц≥њ в к≥лькост≥ до 1 млн.т/р≥к.

 7. ¬иробництво свинцевих акумул¤тор≥в.

 8. ¬иробництво по розмелюванню томасшлаку.

 9. ¬иробництво сурми п≥рометалург≥йним способом.

 10. ¬иробництво фасонного чавунного литт¤ в к≥лькост≥ понад 20000 до 100000 т/р≥к.

 11. ¬иробництво цинку, м≥д≥, н≥келю, кобальту методом електрол≥зу водних розчин≥в.

 12. ѕрокатн≥ цехи (обірунтуванн¤ розрахунковим шл¤хом).

 лас III. —ан≥тарно-захисна зона 300 м

 1. ¬иробництво по збагаченню метал≥в без гар¤чоњ обробки.

 2. ¬иробництво кабелю освинцьованого або з гумовою ≥зол¤ц≥Їю.

 3. ¬иробництво чавунного фасонного литт¤ в к≥лькост≥ в≥д 10000 до 20000 т/р≥к.

 4. ѕ≥дприЇмства по вторинн≥й переробц≥ кольорових метал≥в (м≥д≥, свинцю, цинку та ≥н.) у к≥лькост≥ до 1000 т/р≥к.

 5. ¬иробництво кольорових метал≥в у к≥лькост≥ в≥д 100 до 2000 т/р≥к.

 6. ¬иробництво ртут≥ та прилад≥в з ртуттю (ртутних випр¤млювач≥в, термометр≥в, ламп та ≥н.).

 7. ¬иробництво по виплавц≥ чавуну при загальному об'Їм≥ доменних печей менше 500 м3.

 8. ¬иробництво фасонного кольорового литт¤ п≥д тиском потужн≥стю 10000 т литт¤ на р≥к (9500 т литт¤ п≥д тиском ≥з алюм≥н≥Ївих сплав≥в та 500 т литт¤ ≥з цинкових сплав≥в).

 9. ¬иробництво металевих електрод≥в (з використанн¤м марганцю).

 10. √альван≥чн≥ цехи.

 лас IV. —ан≥тарно-захисна зона 100 м

 1. ¬иробництво машин та прилад≥в електротехн≥чноњ промисловост≥ (динамомашин, конденсатор≥в, трансформатор≥в, прожектор≥в та ≥н.) при на¤вност≥ невеликих ливарних та гар¤чих цех≥в.

 2. ¬иробництво голого кабелю.

 3. ¬иробництво котл≥в.

 4. ¬иробництво металевих електрод≥в.

 5. ѕ≥дприЇмства металообробноњ промисловост≥ з чавунним, сталевим (у к≥лькост≥ до 10000 т/р≥к) та кольоровим (у к≥лькост≥ до 100 т/р≥к) литт¤м.

 6. ¬иробництво сурми електрол≥тичним способом.

 7. Ўрифтоливарн≥ заводи (при можливих викидах свинцю в атмосферу).

 лас V. —ан≥тарно-захисна зона 50 м

 1. ѕ≥дприЇмства металообробноњ промисловост≥ з терм≥чною обробкою без ливарень.

 2. ¬иробництво лужних акумул¤тор≥в.

 3. Ўрифтоливарн≥ заводи.

 4. ¬иробництво прилад≥в дл¤ електричноњ промисловост≥ (електроламп, л≥хтар≥в та ≥н.) при в≥дсутност≥ ливарень та без застосуванн¤ ртут≥.

 5. ¬иробництво твердих сплав≥в ≥ тугоплавких метал≥в при в≥дсутност≥ цех≥в х≥м≥чноњ обробки руд.

 6. ƒрукарн≥.

 

ѕ≥дприЇмства по видобуванню руд та нерудних копалин

 лас I. ј. —ан≥тарно-захисна зона 1500 м

 1.  ар'Їри по видобуванню зал≥зних руд в≥дкритим способом з використанн¤м вибухових засоб≥в.

Ѕ. —ан≥тарно-захисна зона 1000 м

 1. ѕ≥дприЇмства по видобуванню нафти при викид≥ с≥рководню в≥д 0,5 до 1 т/добу, а також ≥з великим вм≥стом летучих вуглеводн≥в.

 2. ѕ≥дприЇмства по видобуванню свинцевих руд, ртут≥, миш'¤ку, марганцю.

 3. ѕ≥дприЇмства по видобуванню природного газу.

 лас II. —ан≥тарно-захисна зона 500 м

1. ѕ≥дприЇмства по видобуванню фосфорит≥в, апатит≥в, колчедан≥в без х≥м≥чноњ обробки.

 2. ѕ≥дприЇмства по видобуванню горючих сланц≥в.

 3. ѕ≥дприЇмства по видобуванню кам'¤ного, бурого та ≥ншого вуг≥лл¤.

 4. ѕ≥дприЇмства по видобуванню зал≥зних та пол≥метал≥чних руд (за вин¤тком свинцевих, ртут≥, миш'¤ку та марганцю) та г≥рських пор≥д VIII-XI категор≥й в≥дкритою розробкою без застосуванн¤ вибухових засоб≥в.

 5. ѕородн≥ в≥двали вуг≥льних шахт, що експлуатуютьс¤; нед≥юч≥ породн≥ в≥двали висотою б≥льше 30 м, що п≥ддаютьс¤ гор≥нню; нед≥юч≥ породн≥ в≥двали висотою б≥льше 50 м, що не схильн≥ до гор≥нн¤.

 лас III. —ан≥тарно-захисна зона 300 м

 1. ѕ≥дприЇмства по видобуванню нафти при викид≥ с≥рководню до 0,5 т/добу з малим вм≥стом летких вуглеводн≥в.

 2. ѕ≥дприЇмства по видобуванню г≥рських пор≥д VI-VII категор≥й: долом≥т≥в, магнезит≥в, азбесту, гудрон≥в, асфальту в≥дкритою розробкою.

 3. ѕ≥дприЇмства по видобуванню металоњд≥в в≥дкритим способом.

 4. ¬иробництво брикет≥в з др≥бного торфу та вуг≥лл¤.

 5. √≥дрошахти та збагачувальн≥ фабрики з мокрим процесом збагачуванн¤.

 6. Ќед≥юч≥ породн≥ в≥двали вуг≥льних шахт (висотою менше 50 м), що не схильн≥ до гор≥нн¤.

 лас IV. —ан≥тарно-захисна зона 100 м

 1. ѕ≥дприЇмства по видобуванню кам'¤ноњ кухонноњ сол≥.

 2. ѕ≥дприЇмства по видобуванню торфу фрезерним способом.

 3. ѕ≥дприЇмства по видобуванню руд метал≥в та металоњд≥в шахтним способом, за вин¤тком свинцевих руд, ртут≥, миш'¤ку та марганцю.

 

¬иробництва буд≥вельноњ промисловост≥

 лас I. —ан≥тарно-захисна зона 1000 м

 1. ¬иробництво портландцементу, шлакопортландцементу та пуцоланового цементу в к≥лькост≥ понад 150000 т/р≥к.

 2. ¬иробництво магнезиту, долом≥ту та шамоту з випалом в шахтних обертових та ≥нших печах.

 3. ¬иробництво асфальтобетону.

 4. ѕ≥дприЇмства та буд≥вельн≥ орган≥зац≥њ, на територ≥њ ¤ких зд≥йснюЇтьс¤ транспортуванн¤ та роз≥гр≥ванн¤ б≥туму.

 лас II. —ан≥тарно-захисна зона 500 м

 1. ¬иробництво г≥псу (алебастру).

 2. ¬иробництво азбесту.

 3. ¬иробництво вапна (вапн¤н≥ заводи з шахтними та обертовими печами).

 4. ¬иробництво портландцементу, шлакопортландцементу та ≥н. в к≥лькост≥ до 150000 т/р≥к.

 лас III. —ан≥тарно-захисна зона 300 м

 1. ¬иробництво штучних наповнювач≥в (керамзиту та ≥н.).

 2. ¬иробництво скл¤ноњ вати та шлаковоњ шерст≥.

 3. ¬иробництво м≥сцевих цемент≥в (глин≥т цементу, романцементу, г≥псошлакового та ≥н.) у к≥лькост≥ до 5000 т/р≥к.

 4. ¬иробництво толю та рубероњду.

 лас IV. —ан≥тарно-захисна зона 100 м

 1. ¬иробництво штучного кам≥нн¤ та бетонних вироб≥в.

 2. ≈леватори цемент≥в та ≥нших курних буд≥вельних матер≥ал≥в.

 3. ¬иробництво буд≥вельних матер≥ал≥в ≥з в≥дход≥в “≈÷.

 4. ¬иробництво азбестоцементних вироб≥в.

 5. ¬иробництво пол≥мерних буд≥вельних матер≥ал≥в.

 6. ¬иробництво фарфорових та фа¤нсових вироб≥в.

 7. ¬иробництво червоноњ та сил≥катноњ цегли.

 8. ¬иробництво керам≥чних та вогнетривких вироб≥в ≥ мергел≥в.

 9.  ам'¤ноливарн≥.

 10. ¬иробництво скла.

 лас V. —ан≥тарно-захисна зона 50 м

 1. ѕ≥дприЇмства по видобуванню кам≥нн¤ безвибуховим способом та п≥дприЇмства по обробц≥ природного кам≥нн¤.

 2. ¬иробництво г≥псових вироб≥в.

 3. ¬иробництво камишиту, солом≥ту, диференту, ф≥брол≥ту та ≥н.

 4. ¬иробництво глин¤них вироб≥в.

 

¬иробництва по обробц≥ деревини

 лас I. —ан≥тарно-захисна зона 1000 м

 1. Ћ≥сопромислов≥ господарства (виробництва по х≥м≥чн≥й переробц≥ дерева та одержанню деревного вуг≥лл¤).

 лас II. —ан≥тарно-захисна зона 500 м

 1. ¬иробництво деревного вуг≥лл¤ ретортним способом.

 лас III. —ан≥тарно-захисна зона 300 м

 1. ѕ≥дприЇмства по консервуванню деревини просочуванн¤м.

 2. ¬иробництво вироб≥в ≥з деревинноњ шерст≥:

деревинно-стружкових плит, деревинно-волокнистих плит з використанн¤м синтетичних смол ¤к зв'¤зуючих.

 лас IV. —ан≥тарно-захисна зона 100 м

 1. ¬иробництво деревинноњ шерст≥.

 2. «аводи л≥сопильн≥, фанерн≥ та деталей дерев'¤них стандартних буд≥вель.

 3. —удобуд≥вн≥ верф≥ дл¤ виготовленн¤ дерев'¤них суден.

 4. ¬иробництво обозне.

 5. ¬иробництво хвойно-в≥там≥нного борошна, хлороф≥ло-каротиновоњ пасти, хвойного екстракту.

 лас V. —ан≥тарно-захисна зона 50 м

 1. ѕ≥дприЇмства стол¤рно-тесл¤рн≥, меблев≥, паркетн≥ та по виготовленню ¤щик≥в.

 2. ѕ≥дприЇмства по консервуванню деревини сольовими та водними розчинами (без солей миш'¤ку) ≥ суперобмазкою.

 3. ¬иробництво вироб≥в ≥з деревинноњ шерст≥:

деревинно-стружкових, деревинно-волокнистих, цементно-ф≥брол≥тових плит та ≥н.

 4. ¬иробництво бондарних вироб≥в ≥з готовоњ клепки.

 5. ¬иробництво рогожно-ткацьке.

 6. —удобуд≥вельн≥ верф≥ дл¤ виготовленн¤ дерев'¤них катер≥в та човн≥в.

 

“екстильн≥ виробництва та виробництва легкоњ промисловост≥

 лас I. —ан≥тарно-захисна зона 1000 м

 1. ѕ≥дприЇмства по первинн≥й обробц≥ бавовни з влаштуванн¤м цех≥в по обробц≥ нас≥нн¤ ртутно-орган≥чними препаратами.

 лас II. —ан≥тарно-захисна зона 500 м

 1. ѕ≥дприЇмства по х≥м≥чному просочуванню та обробц≥ тканин с≥рковуглецем.

 2. ¬иробництво штучноњ шк≥ри та пл≥вкових матер≥ал≥в, клейонки, пластшк≥ри ≥з застосуванн¤м летких орган≥чних розчинник≥в до 2 т/добу.

 лас III. —ан≥тарно-захисна зона 300 м

 1. ѕ≥дприЇмства по безперервному просочуванню тканини та паперу ол≥йними, ол≥йно-асфальтовими, бакел≥товими та ≥ншими лаками з об'Їмом виробництва понад 300 т/р≥к просоченого матер≥алу.

 2. ѕ≥дприЇмства по первинн≥й обробц≥ рослинного волокна (льону, конопл≥, бавовни ≥ кендирю).

 3. ѕ≥дприЇмства по просочуванню та обробц≥ тканин (дерматину, гран≥толю та ≥н.) х≥м≥чними речовинами за вин¤тком с≥рковуглецю.

 4. ѕ≥дприЇмства по виб≥люванню та фарбувально-апретурн≥.

 5. ¬иробництво пол≥в≥н≥лхлоридних односторонньо армованих пл≥вок та пл≥вок ≥з сум≥щених пол≥мер≥в, гуми дл¤ низу взутт¤, регенерату ≥з застосуванн¤м розчинник≥в до 1 т/добу.

 лас IV. —ан≥тарно-захисна зона 100 м

 1. ѕ≥дприЇмства по безперервному просочуванню тканин та паперу ол≥йними, ол≥йно-асфальтовими, бакел≥товими та ≥ншими лаками з обс¤гом виробництва до 300 т/р≥к просочуваного матер≥алу.

 2. ѕ≥дприЇмства котон≥нн≥.

 3. ѕ≥дприЇмства коконо-розварювальн≥ та шовко-розмотувальн≥.

 4. ѕ≥дприЇмства меланжов≥.

 5. ѕ≥дприЇмства конопле-джутокрутильн≥, канатн≥, шпагатн≥, мотузков≥ та по обробц≥ к≥нц≥в.

 6. ¬иробництво пр¤ж≥ та тканин ≥з вовни, бавовни ≥ льону при на¤вност≥ фарбувальних, в≥дб≥лювальних та ливарних цех≥в.

 7. ¬иробництво галантерейно-шк≥р¤ного картону з оздобленн¤м пол≥мерами ≥з застосуванн¤м орган≥чних розчинник≥в до 0,5 т/добу та виробництво гуми дл¤ низу взутт¤ без застосуванн¤ летких орган≥чних розчинник≥в.

 лас V. —ан≥тарно-захисна зона 50 м

1. ¬иробництво пр¤ж≥ та тканин ≥з бавовни, льону ≥ вовни при в≥дсутност≥ фарбувальних та в≥дб≥лювальних цех≥в.

 2. ѕ≥дприЇмства трикотажн≥ та мереживн≥.

 3. Ўовкоткацьк≥ виробництва.

 4. Ўвейн≥ фабрики.

 5. ¬иробництво килим≥в та штучного каракулю.

 6. ¬иробництво взуттЇвих картон≥в на шк≥р¤ному та шк≥р¤но-целюлозному волокн≥ без застосуванн¤ розчинник≥в.

 7. ¬иробництво взутт¤.

 

¬иробництво по обробц≥ тваринних продукт≥в

 лас I. —ан≥тарно-захисна зона 1000 м

 1. «аводи клеЇварочн≥, ¤к≥ виготовл¤ють клей ≥з залишк≥в шк≥ри, польовоњ та звалювальноњ к≥стки та ≥нших тваринних в≥дход≥в та покидьк≥в.

 2. ¬иробництво техн≥чного желатину ≥з польовоњ к≥стки, що загнила, мездри, залишк≥в шк≥ри та ≥нших тваринних в≥дход≥в ≥ покидьк≥в ≥з збер≥ганн¤м њх на склад≥ та на в≥дкритому пов≥тр≥.

 3. ”тильзаводи по переробц≥ труп≥в тварин, риб, њх частин та ≥нших тваринних в≥дход≥в ≥ покидьк≥в (перетворенн¤ в жири, корм дл¤ тварин, добрива та ≥н.).

 лас II. —ан≥тарно-захисна зона 500 м

 1. «аводи к≥стковипалювальн≥ та к≥сткомельн≥.

 2. ѕ≥дприЇмства по розтопленню сала (виробництво техн≥чного сала) в к≥лькост≥ понад 30 т/р≥к.

 лас III. —ан≥тарно-захисна зона 300 м

 1. ѕ≥дприЇмства по обробц≥ сирих хутр¤них шк≥р тварин та фарбуванню: овчинно-шубн≥, овчинно-дубильн≥, хутр¤н≥; виробництва замш≥, сап'¤ну, лайки та ≥н. з переробкою в≥дход≥в.

 2. ѕ≥дприЇмства по обробц≥ сирих шк≥р великих тварин:

шк≥ро-сиром'¤тн≥ та шк≥ро-дубильн≥ (виробництво п≥дошовного матер≥алу, нап≥ввалу, виростку ≥ опойка) - з переробкою в≥дход≥в.

 3. ѕ≥дприЇмства по топленню сала (виробництво техн≥чного сала) у к≥лькост≥ до 30 т/р≥к.

 4. ѕ≥дприЇмства по миттю вовни.

 5. —клади мокросолоних та необроблених шк≥р (понад 200 штук).

 лас IV. —ан≥тарно-захисна зона 100 м

 1. ¬иробництво скелет≥в та наочного приладд¤ ≥з труп≥в тварин.

 2.  омб≥кормов≥ заводи (виробництво корм≥в дл¤ тварин з харчових в≥дход≥в).

 3. ¬иробництво вал¤льне та повст¤не.

 4. ¬иробництво желатину вищого сорту ≥з св≥жих незагнивших к≥сток, з м≥н≥мальним строком збер≥ганн¤ на спец≥ально обладнаних складах з охолодженн¤м.

 5. ѕ≥дприЇмства по обробц≥ волоса, щетини, пуху, пера, рог≥в та копит.

 6. ¬иробництва кишково-струнн≥ та кетгутов≥.

 лас V. —ан≥тарно-захисна зона 50 м

 1. ¬иробництво лакових шк≥р.

 2. ¬иробництво вироб≥в ≥з вичиненоњ шк≥ри.

 3. ¬иробництво щ≥ток ≥з щетини та волоса.

 4. —клади мокросолоних шк≥р (до 200 штук) дл¤ тимчасового збер≥ганн¤ (без обробки).

 5. ¬ал¤льн≥ майстерн≥.

 

¬иробництво по обробц≥ харчових продукт≥в та смакових речовин

 лас II. —ан≥тарно-захисна зона 500 м

 1. —котобаза б≥льше 1000 гол≥в приведеноњ худоби.

 2. Ѕойн≥ (великоњ та др≥бноњ рогатоњ худоби), м'¤сокомб≥нати та м'¤сохолодобойн≥, включаючи бази дл¤ передзаб≥йного утриманн¤ худоби в межах до тридобового запасу худобосировини.

 3. ѕ≥дприЇмства по витопленню жиру ≥з морських тварин.

 4. ѕ≥дприЇмства кишково-миюч≥.

 5. —танц≥њ та пункти очистки ≥ промивки вагон≥в п≥сл¤ перевезенн¤ худоби (дезопромивочн≥ станц≥њ та пункти).

 лас III. —ан≥тарно-захисна зона 300 м

 1. ѕ≥дприЇмства бур¤коцукров≥.

 2. «аводи кормових антиб≥отик≥в.

 3. –ибн≥ промисли.

 4. —котобази до 1000 гол≥в приведеноњ худоби.

 5. ÷ехи по виробництву фермент≥в ≥з поверхневим способом культивуванн¤.

 6. Ѕойн≥ др≥бних тварин та птах≥в.

 лас IV. —ан≥тарно-захисна зона 100 м

 1. ћлини, крупорушки, зернообдиральн≥ п≥дприЇмства та комб≥кормов≥ заводи.

 2. ≈леватори.

 3. ѕ≥дприЇмства кавообжарочн≥.

 4. ѕ≥дприЇмства сироварн≥.

 5. ¬иробництва ол≥Їмаргарину та маргарину.

 6. ¬иробництва м'¤сокоптильн≥.

 7. ¬иробництво харчового спирту.

 8. ѕ≥дприЇмства рибоконсервн≥ та рибоф≥лейн≥ з утильцехами, рибокомб≥нати.

 9. ÷ехи по виробництву фермент≥в з глибинним способом культивуванн¤.

 10. Ѕур¤коцукров≥ заводи без жомосховища.

 11.  укурудз¤но-крохмальн≥, кукурудз¤но-патоков≥ заводи.

 12. ¬иробництво альбум≥ну.

 13. ѕ≥дприЇмства по переробц≥ овоч≥в (суш≥нн¤, сол≥нн¤ та квашенн¤).

 14. ¬иробництво декстрину, глюкози та патоки.

 15. ¬иробництво крохмалю.

 лас V. —ан≥тарно-захисна зона 50 м

 1.  ондитерськ≥ фабрики.

 2. ¬иробництво харчового оцту.

 3. ѕ≥дприЇмства тютюново-махорочноњ (тютюново-ферментац≥йн≥ заводи, тютюнов≥ та сигаретно-махорочн≥ фабрики).

 4. „аЇрозважувальн≥ фабрики.

 5. «аводи спирто-гор≥лчан≥.

 6. ѕ≥дприЇмства ол≥йницьк≥.

 7.  онсервн≥ заводи.

 8. ќвочесховища.

 9. ÷укрово-раф≥надн≥ заводи.

 10. «аводи конь¤чного спирту.

 11. ѕивоварн≥ заводи (без солод≥вень).

 12. ћакаронн≥ фабрики.

 13. ћолочн≥ та маслоробн≥ заводи (тваринн≥ масла).

 14.  овбасн≥ фабрики потужн≥стю понад 3 т за зм≥ну.

 15. ’л≥бзаводи.

 16. ‘абрики харчов≥ загот≥вельн≥.

 17. ’олодильники м≥стк≥стю понад 600 т.

 18. «аводи первинного виноробства.

 19. ¬инн≥ заводи.

 20. «аводи виноградного соку.

 21. «аводи фруктових та овочевих сок≥в ≥ безалкогольних напоњв.

 22. ѕ≥дприЇмства по вар≥нню товарного солоду ≥ виготовленню др≥ждж≥в.

 23. –ибокоптильн≥ заводи.

 

—ан≥тарно-техн≥чн≥ споруди та установки комунального

призначенн¤

1. ƒл¤ сан≥тарно-техн≥чних споруд та установок комунального

призначенн¤ сан≥тарно-захисн≥ зони сл≥д встановлювати в залежност≥

в≥д њх сан≥тарноњ класиф≥кац≥њ та потужност≥.

 лас I. —ан≥тарно-захисна зона 1000 м

 1. ѕол¤ заорюванн¤ ≥ пол¤ асен≥зац≥њ.

 2. ”тильзаводи дл¤ л≥кв≥дац≥њ труп≥в тварин ≥ конф≥скант≥в.

 лас II. —ан≥тарно-захисна зона 500 м

 1. —котомогильники ≥з захороненн¤м в ¤мах.

 2. —м≥ттЇспалювальн≥ та см≥ттЇпереробн≥ заводи.

 3. ѕол≥гони твердих побутових покидьк≥в.

 4. ƒ≥л¤нки компостуванн¤ твердих покидьк≥в та нечистот населеного пункту.

 лас III. —ан≥тарно-захисна зона 300 м

 1.  ладовища.

 2. ÷ентральн≥ бази по збиранню утильсировини.

 3. —котомогильники з б≥олог≥чними камерами.

 4. «ливн≥ станц≥њ.

 5. ƒ≥л¤нки дл¤ парник≥в, теплиць з використанн¤м см≥тт¤.

 6.  омпостуванн¤ см≥тт¤ без гною ≥ фекал≥й.

 лас IV. —ан≥тарно-захисна зона 100 м

 1. Ѕази районного призначенн¤ дл¤ збиранн¤ утильсировини.

 2. ћехан≥зован≥ транспортн≥ парки по очищенню м≥ст.

 3. —м≥ттЇперевантажувальн≥ станц≥њ.

 4. —клади тимчасового збер≥ганн¤ утильсировини без њњ переробки.

 5. ѕ≥дприЇмства по обслуговуванню автомоб≥л≥в (вантажн≥ автомоб≥л≥, а також автобуси м≥ського транспорту).

 6. јвтогазонаповнювальн≥ компресорн≥ станц≥њ.

 лас V. —ан≥тарно-захисна зона 50 м

 1. ѕ≥дприЇмства по обслуговуванню автомоб≥л≥в (легков≥ автомоб≥л≥, кр≥м тих, що належать громад¤нам, ≥ автобуси, кр≥м автобус≥в м≥ського транспорту).

 

–озм≥ри сан≥тарно-захисних зон в≥д с≥льськогосподарських

 п≥дприЇмств до житловоњ забудови та прир≥вн¤них до нењ об'Їкт≥в

 1. –ослинницьк≥

 1.  ультивац≥йн≥:

 теплиц≥ та парники при об≥гр≥ванн≥ електроенерг≥Їю,

парою або водою               Ќе нормуЇтьс¤

 теплиц≥ та парники на б≥олог≥чному об≥гр≥ванн≥

 на гною                                100

 на см≥тт≥                                                                              300

 2. –≥льнич≥:

 польов≥ стани тракторно-р≥льничих бригад                             100

 стац≥онарн≥ зерноочисн≥ та сушильн≥ пункти    100

 крит≥ токи                             100

 3. —ад≥вницьк≥ та виноградницьк≥:

 стани садово-виноградницьких бригад            50

 пункти сортуванн¤ та пакуванн¤ готовоњ продукц≥њ    50

 2. “варинницьк≥

 ¬еликоњ рогатоњ худоби:

 а) велик≥ п≥дприЇмства промислового типу з погол≥в'¤м

 б≥льше 5000 гол≥в              1000

 б) державн≥ та колективн≥ п≥дприЇмства по вирощуванню

 в≥дгод≥вельного та ремонтного молодн¤ка з погол≥в'¤м:

 до 1000 гол≥в                                 200

 до 3000 гол≥в                                 300

 до 5000 гол≥в                                 500

 в) ферми молочного та м'¤сного напр¤мку в державних

 та колективних п≥дприЇмствах з погол≥в'¤м кор≥в:

 до 400 гол≥в                                    200

 до 600 гол≥в                                    250

 б≥льше 600 гол≥в                300

 г) ферми в сел¤нських (фермерьких) господарствах

 з загальним погол≥в'¤м тварин:

 до 10 гол≥в                          15*

 * јле не менше протипожежноњ в≥дстан≥

 до 20 гол≥в                          25

 до 40 гол≥в                          50

 до 60 гол≥в                          75

 до 100 гол≥в                                    100

 до 150 гол≥в                                    150

 —винарськ≥:

 а) ферми в сел¤нських (фермерських) господарствах:

 на 15 гол≥в                          25

 на 30 гол≥в                          50

 на 50 гол≥в                          75

 на 75 гол≥в                          100

 на 100 гол≥в                        150

 на 150 гол≥в       300

 на 200 гол≥в                        400

 б) свинофабрики та свиноферми в державних та

 колективних п≥дприЇмствах:

 до 12 тис. гол≥в на р≥к                   500

 на 12 тис. та на 24 тис. гол≥в на р≥к       1500

 на 54 тис. гол≥в на р≥к ≥ б≥льше               2000

 ¬≥вчарськ≥:

 а) в≥вцеферми в сел¤нських (фермерських) господарствах:

 на 50 гол≥в                          25

 на 75 гол≥в                          50

 на 100 гол≥в                        75

 на 150 гол≥в                        100

 на 200 гол≥в                        150

 на 400 гол≥в                        200

 в≥д 400 до 1000 гол≥в                   300

 б) в≥вцеферми в державних та колективних п≥дприЇмствах

 на 500 гол≥в ≥ б≥льше                    300

  рол≥внич≥:

 на 150 гол≥в                        25

 на 300 гол≥в                        50

 на 400 гол≥в                        75

 б≥льше 400 гол≥в                100

  он¤рськ≥                            100

 «в≥р≥вницьк≥                                    300

 Ѕдж≥льницьк≥                                  300

 ѕтах≥внич≥:

 а) ферми в сел¤нських (фермерських) господарствах:

 на 100 гол≥в                        25

 на 200 гол≥в                        50

 на 300 гол≥в                        100

 на 500 гол≥в                        150

 на 750 гол≥в                        200

 в≥д 750 до 100 тис.курей-несучок                      300

 б) птахофабрики (в державних та колективних п≥дприЇмствах):

 до 100 тис.курей-несучок та до 1 млн. бройлер≥в на р≥к 300

 б≥льше 100 тис. до 400 тис. курей-несучок та

 б≥льше 1 млн. до 3 млн. бройлер≥в на р≥к,        1000

 а також плем≥нн≥ господарства та репродуктори

 б≥льше 400 тис. курей-несучок та б≥льше 3 млн. бройлер≥в на р≥к 1200

 

 3. ѕо переробц≥ та збер≥ганню с≥льськогосподарськоњ продукц≥њ

 ѕо переробц≥ продукц≥њ рослинництва, продовольчого та

фуражного зерна, нас≥нн¤ зернових та ол≥йних культур,

трав без в≥дд≥ленн¤ протруюванн¤               100

 “е саме, з в≥дд≥ленн¤м протруюванн¤ 200

 ќвоч≥в (суш≥нн¤, засолюванн¤, квашенн¤)      100

 ѕо виробництву крохмалю                      100

 ѕо первинн≥й обробц≥ рослинного волокна (льону, конопл≥) 300

 ÷укров≥ заводи з жомосховищами                    300

 ÷укров≥ заводи без жомосховищ                      100

  укурудз¤но-крохмальн≥, кукурудз¤но-патоков≥ заводи 100

 ќл≥йн≥ (рослинного масла)                      50

 «аводи первинного виробництва вина            50

 «аводи виноградного соку                      50

 «аводи фруктових та овочевих сок≥в та безалкогольних напоњв 50

 «аводи по виробництву харчового спирту      100

 ѕивоварен≥ заводи (без солодовник≥в)           50

 «аводи вар≥нн¤ солоду та виготовленн¤ др≥ждж≥в   50

 ’л≥бозаводи, консервн≥ заводи             50

 ѕо переробц≥ продукц≥њ тваринництва, птах≥вництва

 та ≥нших вид≥в продукц≥њ:

 по первинн≥й переробц≥ молока Ќе нормуЇтьс¤*

 * јле не менше протипожежноњ в≥дстан≥

 молоко- та маслозаводи             50

 вар≥нн¤ сиру, виробництво маргарину, м'¤сокоп-

 тильн≥, рибоконсервн≥ та рибоф≥лейн≥ комб≥нати      100

 ковбасн≥ цехи продуктивн≥стю понад 3 т за зм≥ну,

 у тому числ≥ з м'¤сокоптильн¤ми                       50

 харчов≥ фабрики, загот≥вельн≥, рибокоптильн≥ заводи         50

 скотобази понад 1000 приведених гол≥в         500

 скотобази до 1000 приведених гол≥в    300

 бойн≥ ¬–’, невеликоњ рогатоњ худоби,

 м'¤сокомб≥нати, м'¤сохолодобойн≥       500

 бойн≥ невеликих тварин та птиц≥            300

 п≥дприЇмства митт¤ вовни, обробки волосс¤, щетини,

 пуху, пера, рог≥в та копит             100

 ѕо виробництву корм≥в:

 млини, крупорушки, зернообдирн≥ п≥дприЇмства        100

 утильзаводи по переробц≥ труп≥в тварин, риби,

 птиц≥ та њх в≥дход≥в             1000

 

4. ѕо виробничо-техн≥чному обслуговуванню

с≥льськогосподарських п≥дприЇмств

 ћатер≥ально-техн≥чне забезпеченн¤:

 гараж≥ та п≥дприЇмства по ремонту, техн≥чному

 обслуговуванню та збер≥ганню с≥льськогосподарських машин та

 автомоб≥л≥в при числ≥ двигун≥в до 100 одиниць         100

 п≥дприЇмства по добуванню камен¤ безвибуховим

 методом та обробка камен¤, виготовленн¤ г≥псових

 вироб≥в, комишиту, солом≥ту, ф≥брол≥ту           100

 виготовленн¤ глин¤них вироб≥в, стол¤рно-тесл¤рськ≥,

 меблев≥ п≥дприЇмства                  50

 виробництво з в≥дход≥в деревини деревностружкових,

 деревноволокнистих та цементно-ф≥брол≥тових

 плит з використанн¤м фенолформальдег≥дних смол           300

 без використанн¤ фенолформальдег≥дних смол      100

 б≥оенергетичн≥ п≥дприЇмства по переробц≥ в≥дход≥в

 птахоферм до 100 т/добу                        300

 виробництво бондарських вироб≥в                   50

 буд≥вельн≥ двори               50

 «ооветеринарне обслуговуванн¤:

 ветеринарно-л≥кувальн≥ заклади                       200

 скотомогильники з похованн¤м в ¤мах            500

 скотомогильники з б≥олог≥чними камерами     300

 д≥л¤нки компостуванн¤ твердих покидьк≥в та нечистот

 населених м≥сць (центральн≥)                500

 

ѕрим≥тка: –озм≥р сан≥тарно-захисноњ зони дл¤ р≥зних тваринницьких ферм встановлюЇтьс¤ безпосередньо в≥д меж≥ територ≥њ, на ¤к≥й розташован≥ буд≥вл≥ та споруди дл¤ утриманн¤ тварин.

 

–озм≥ри сан≥тарно-захисних зон дл¤ склад≥в та овочесховищ

 —клади збер≥ганн¤ с≥льськогосподарськоњ продукц≥њ:

 зерна, овоч≥в, фрукт≥в, картопл≥                        50

 грубих корм≥в, необмолоченого хл≥ба та рослинного волокна 100

 елеватори                           100

 холодильники м≥стк≥стю понад 600 т                 50

 мокросолених шк≥р без обробки дл¤ тимчасового збер≥ганн¤ (до 200 шт.) 50

 мокросолених необроблених шк≥р (понад 200 шт.)    300

 склади тимчасового збер≥ганн¤ утильсировини без њњ переробки 100

 

¬идатков≥ та базисн≥ склади кам'¤ного вуг≥лл¤,

торфу, дров, легкозаймистих та паливних р≥дин         100

 

—клади тимчасового збер≥ганн¤ вторинноњ сировини

неорган≥чного походженн¤ без њњ переробки    100

—клади утильсировини, збер≥ганн¤ к≥сток без њх переробки 300

ѕромтоварн≥ та продовольч≥ торгово-розпод≥льн≥ склади  50

Ћьодосховища м≥стк≥стю 5 тис.м2 та менше   50

Ћьодосховища м≥стк≥стю б≥льше 5 тис.м2        100

ћ≥ськ≥ базов≥ елеватори цементу                      300

 

–озм≥ри сан≥тарно-захисних зон дл¤ споруд зовн≥шнього транспорту

 

 Ќайменуванн¤ споруд      –озриви, м, не менше

1.        «ал≥зничний вокзал (в≥д станц≥њ та ос≥ останньоњ кол≥њ,

об'Їкт≥в обслуговуванн¤)              100

 2. ћорськ≥ та р≥чн≥ порти:            100

 2.1. ¬≥д границь район≥в перевантаженн¤ та збер≥ганн¤ вантаж≥в,

що пил¤ть                             300

 3. јвтовокзали                              100

 

ѕрим≥тка. ¬казан≥ в≥дстан≥ розгл¤даютьс¤ ¤к м≥н≥мальн≥ ≥ повинн≥ бути п≥дтверджен≥ розрахунками з урахуванн¤м розм≥р≥в вантажообороту, пожежовибухонебезпечност≥ вантаж≥в, що перевоз¤тьс¤, а також допустимих р≥вн≥в шуму та в≥брац≥њ.

 

Сайт создан в системе uCoz