Теми для Землевпорядників

Теми для ГІСовців

Донизу

 

Орієнтований перелік тем

дипломних проектів та робіт для студентів-дипломників

спеціальності 7.070904 - “Землевпорядкування та кадастр”

 

1.                  Програма використання та охорони земель адміністративного району або області (робота).

2.                  Схема землеустрою використання та охорони земель адміністративно територіальних утворень.

3.                  Регіональна програма захисту ґрунтів від деградації та антропогенних явищ (робота).

4.                  Регіональна програма консервації малопродуктивних угідь (робота).

5.                  Оптимізація розвитку територій населених пунктів.

6.                  Проект вдосконалення міжгосподарської дорожньої мережі адміністративного району.

7.                  Проект організації внутрігосподарських шляхів на території сільської , селищної ради.

8.                  Проект організації угідь і системи сівозмін.

9.                  Проект впорядкування території ріллі реформованих с. г. підприємств.

10.             Проект впорядкування території багаторічних насаджень реформованих с. г. підприємств.

11.             Проект впорядкування території природних кормових угідь реформованих с. г. підприємств.

12.             Проект землеустрою сільської ради з контурно-меліоративною організацією території.

13.             Впорядкування території сільськогосподарських підприємств.

14.             Еколого-економічна ефективність використання еродованих земель.

15.             Земельний кадастр та використання земель на території ради базового рівня або адміністративного району.

16.             Грошова оцінка та використання земель сільськогосподарського призначення.

17.             Грошова оцінка та використання земель міст, селищ міського типу або сіл.

18.             Грошова оцінка та використання земель не сільськогосподарського призначення (промисловості, транспорту, зв’язку, оборони, лісового та водного фондів, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення).

19.             Антропогенні перетворення та використання земель.

20.             Проект створення земельно-реєстраційної системи.

21.             Проект створення геодезичного обґрунтування для складання проектів землеустрою з використання автоматизованих методів.

22.             Проект розміщення земельних паїв, недержавного сільськогосподарського підприємства.

23.             Землевпорядні вишукування для складання проекту впорядкування території сівозмін.

24.             Реструктуризація недержаних сільськогосподарських підприємств.

25.             Формування землекористувань на території району в умовах земельної реформи.

26.             Реформування земельних відносин на території ради базового рівня.

27.             Ефективність використання земель адміністративного району або області.

28.             Зміни в природних комплексах та раціональне використання земель.

29.             Оцінка точності планової геодезичної мережі з метою складання проектів землеустрою.

30.             Проект оптимізації агроландшафту на території ради базового рівня.

31.             Організація території забудови та використання земель наданих для колективного садівництва або городництва.

32.             Проект використання та охорони земель ради базового рівня.

33.             Еколого-економічна оцінка використання радіоактивно-забруднених земель.

34.             Проект впорядкування території сільськогосподарських підприємств з радіоактивно-забрудненими землями.

35.             Оцінка інтенсивності використання земель адміністративного району.

36.             Схема рекультивації порушених земель району або області.

37.              Проект рекультивації порушених земель.

38.             Кадастрове зонування території адміністративного району.

39.             Формування землекористувань та землеволодінь недержавних сільськогосподарських підприємств на території ради базового рівня.

40.             Моделювання геодинамічних процесів земної поверхні та врахування їх при грошовій оцінці земель (робота).

41.             Еколого-економічна оцінка та поліпшення стану земель на території ради базового рівня.

42.              Управління земельними ресурсами населених пунктів на основі земельних сервітутів.

43.             Створення цифрової карти сільськогосподарського або несільськогосподарського підприємства.

44.             Прогнозування розвитку вертикальної або горизонтальної складової зсуву ділянки земної поверхні за результатами геодезичних спостережень.

45.             Створення автоматизованої інформаційної системи земельного кадастру на території ради базового рівня.

46.             Еколого-меліоративна оцінка використання меліоративних земель на території ради базового рівня.

47.             Оптимізація використання земель реформованих сільськогосподарських підприємств.

48.             Кадастровий землеустрій і використання земель на території ради базового рівня.

49.             Оптимізація інтенсивності використання сільськогосподарських угідь адміністративного району.

50.             Автоматизоване проектування розміщення земельних часток (паїв) недержавного сільськогосподарського підприємства.

51.             Консервація деградованих земель та малопродуктивних угідь району або території сільської, селищної ради.

52.             Формування еколого-економічних зон та управління земельними ресурсами суб’єктів господарювання.

 Наверх

Орієнтовний перелік тем дипломних проектів та робіт

для студентів-дипломників спеціальності

7.070904 "Геоінформаційні системи і технології"

 

1.     Створення цифрових карт місцевості землевпорядної тематики адміністративного району.

2.     Використання системи Arc View для ведення земельно-кадастрового обліку на прикладі сільської ради.

3.     Створення реєстраційно-інформаційної системи для нерухомості села, для бюро технічної інвентаризації.

4.     Застосування ГІС-технологій для вирішення завдань землевпорядного проектування на прикладі сільської ради.

5.     Створення ГІС-технологій мікрорайону міста.

6.     Створення цифрових карт для потреб земельно-інформаційної системи сільських рад або населених пунктів.

7.     Створення земельно-реєстраційної системи населених пунктів.

8.     Створення цифрової карти кадастрового кварталу міста для визначення меж при будинкових територій.

9.     Створення ГІС для визначення нормативної грошової оцінки земельних ділянок міста із застосуванням системи MapInfo.

10. Територіальне планування сформованих земле користувань сільської ради (на прикладі фермерського господарства).

11. Створення картографічного модуля до автоматизованої земельно-реєстраційної системи міста.

12. Створення ГІС природоохоронних, рекреаційних, оздоровчих та історико культурних територій або об’єктів в межах адміністративних формувань (район, область, населені пункти).

13. Створення ГІС моніторингу деградованих земель і малопродуктивних угідь.

14. Створення ГІС моніторингу забруднення територій (ґрунтів, повітря і водних джерел) підприємствами області.

15. Створення ГІС різних галузей економіки на господарському, локальному, регіональному і національному рівнях.

16. Комп’ютерне моделювання рельєфу при створенні ГІС управління територіями сільськогосподарських підприємств.

17. творення ГІС управління територіями (населені пункти, підприємства, промисловості, транспорту зв’язку , оборони та адміністративно-територіальні одиниці).

18. Створення транспортно-навігаційних ГІС.

Створення динамічних ГІС в різних галузях народного господарства.

Примітка:

Теми дипломних проектів та робіт можуть бути доповнені і змінені за спільним погодженням керівника та відповідального за дипломне проектування кафедри доц. Корніловим Л. В.

 

Наверх

Є запитання? Пиши!

lagol@ukr.net

 

Сайт создан в системе uCoz